หน้าหลัก

เข็ม EUS

พันธมิตร

ระบบการนําส่ง EUS ของ Beacon™ ช่วยเพิ่มปริมาณและความเพียงพอของสิ่งส่งตรวจสําหรับการทดสอบสำหรับการวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย 

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ช่วยให้คุณมั่นใจในการวินิจฉัยของคุณ

เข็ม FNA Beacon™

 • ช่วยให้นักพยาธิวิทยาเพิ่มอัตราการวินิจฉัยให้ดีขึ้นด้วยปริมาณตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเซลล์วิทยา
 • มีขอบตัดสี่ด้านที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผการเก็บเนื้อเยื่อตัวอย่าง

เข็ม FNB SharkCore™

 • ได้รับออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อหลักเพื่อเพิ่มอัตราการวินิจฉัย
 • รูปทรงเรขาคณิตของปลายเข็มที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยขอบตัดปลายหกด้านที่ออกแบบมาเพื่อยึดเนื้อเยื่อเข้ากับโครงสร้างเซลล์ที่สมบูรณ์
 • ช่วยให้สามารถเก็บเนื้อเยื่อได้อย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ ช่วยให้คุณทําการวินิจฉัยได้อย่างสม่ำเสมอและชัดเจนยิ่งขึ้น
 • ลดการซ้อนและการแตกร้าวของเนื้อเยื่อในขณะที่เก็บตัวอย่าง อาจนําไปสู่ตัวอย่างหลักที่ดีกว่า

[การออกแบบ]

รูปทรงเรขาคณิตของปลายเข็ม FNB SharkCore™ ที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับการออกแบบเพื่อ:
 • เก็บเนื้อเยื่อตัวอย่างที่ยังคงโครงสร้างโดยรอบได้อย่างสมบูรณ์
 • ลดการแตกของเนื้อเยื่อ2
 • ลดแรงเจาะ3

[การเปลี่ยนชุดอุปกรณ์] 

เข็ม FNB SharkCore™ ใช้ระบบ Beacon EUS ที่ช่วยให้:
 • เข็มเจาะผ่านอย่างรวดเร็วและการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบนําส่งเดียวโดยไม่สูญเสียตําแหน่งสังเกตุการณ์ของกล้องส่องตรวจ4
 • เนื้อเยื่อวิทยา โดยใช้ FNB และเซลล์วิทยาโดยใช้ FNA ที่เกิดขึ้นในหัตถการเดียวกันด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นไม่มาก

[ความปลอดภัย] 

 • ปลอกนิรภัยที่ถูกกระตุ้นแบบพาสซีฟช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากเข็มแทง

รายการผลิตภัณฑ์เข็ม FNA US Beacon™  

รหัสผลิตภัณฑ์ คําอธิบายผลิตภัณฑ์ หน่วยวัด
DSN-19-01 ระบบนําส่ง EUS ของ Beacon™ พร้อมเข็ม FNA 19 เกจ Nitinol แต่ละชิ้น
DSN-22-01 ระบบนําส่ง EUS ของ Beacon™ พร้อมเข็ม FNA ขนาด 22 เกจ สเตนเลส แต่ละชิ้น
DSN-25-01 ระบบนําส่ง EUS ของ Beacon™ พร้อมเข็ม FNA ขนาด 25 เกจ สเตนเลส แต่ละชิ้น
N-19-05 เข็ม FNA ของ Beacon™ ขนาด 19 เกจ Nitinol กล่องละ 5 ชิ้น
N-22-05 เข็ม FNA ของ Beacon™ ขนาด 22 เกจ สเตนเลส

กล่องละ 5 ชิ้น

N-25-05 เข็ม FNA Beacon™ ขนาด 25 เกจ สเตนเลส กล่องละ 5 ชิ้น

 

รายการผลิตภัณฑ์เข็ม FNB US SharkCore™  

รหัสผลิตภัณฑ์ คําอธิบายผลิตภัณฑ์ หน่วยวัด
DSL-19-01 ระบบนําส่ง EUS ของ Beacon™ พร้อมเกจเข็ม SharkCore™ LG FNB 19 แต่ละชิ้น
L-19-05 SharkCore™ LG FNB - 19 เกจ กล่องละ 5 ชิ้น
DSC-22-01 ระบบการตัดชิ้นเนื้อด้วย FNB ของ SharkCore™ ที่มีเข็ม - 22 เกจ แต่ละชิ้น
DSC-25-01 ระบบการตัดชิ้นเนื้อด้วย FNB SharkCore™ พร้อมด้วยเข็ม - 25 เกจ แต่ละชิ้น
C-22-05 เข็ม FNB SharkCore™ - 22 เกจ กล่องละ 5 ชิ้น
C-22-05 เข็ม FNB SharkCore™ - 25 เกจ กล่องละ 5 ชิ้น

 

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. ข้อมูลในไฟล์
 2. เมื่อเปรียบเทียบกับเข็ม BNX FNA ตามผลการทดสอบ (รายงาน #1085)
 3. ตามข้อมูลการทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ข้อมูลในแฟ้ม (รายงาน #1085)
 4. Enestvt, Brintha K. และคณะ สองสิ่งดีกว่าหนึ่งจริงหรือไม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ EUS-FNA ของแพลตฟอร์ม Single กับ Multi-Needle การส่องกล้องทางเดินอาหาร, เล่มที่ 77, ฉบับที่ 5, AB179