หน้าหลัก

Fujifilm Medwork 

FUJIFILM ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เสริมด้วยความร่วมมือกับ Medwork ในการจัดหาโซลูชันแบบครบวงจรสําหรับการรักษาระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

เราพัฒนาและผลิตเครื่องมือ สําหรับการส่องกล้องเพื่อการรักษาตั้งแต่ปี 1998

ผลิตภัณฑ์ของเรารวมถึงหัตถการสำหรับระบบทางเดินอาหารและที่ไม่ใช่ทางเดินอาหาร