หน้าหลัก

ระบบ 6000

NEW

ระบบกล้องส่องตรวจภายในแบบ Multi-LED

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

2〜100 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 210° / ลง: 90° / ขวา: 100° / ซ้าย: 100°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,100 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,400 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.2 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์  

2.8 มม.

ขนาดรูปภาพ

ภาพแบบซูเปอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องส่องตรวจภายในพร้อมภาพวิดีโอ   GMDN: 38805
ชื่อสามัญ: กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารพร้อมภาพวิดีโอที่ยืดหยุ่น

ขอบเขตการมองเห็น

170°

ทิศทางการดู

0° (ไปข้างหน้า)

ช่วงการสังเกตการณ์

2〜100 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น: 180° / ลง: 180° / ขวา: 160° / ซ้าย: 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,330 มม.(M) / 1,520 มม.(I) / 1,690 มม.(L)

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,630 มม. (M) / 1,820 มม. (I) / 1,990 มม. (L)

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.8 มม.

ขนาดรูปภาพ

ภาพแบบซูเปอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องส่องตรวจภายในพร้อมภาพวิดีโอ   GMDN: 36117
ชื่อสามัญ: กล้องส่องลําไส้ใหญ่พร้อมภาพวิดีโอแบบยืดหยุ่น นํากลับมาใช้ใหม่ได้

กล้องส่องตรวจภายในที่เข้ากันได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กล้องส่องของระบบ 500 *1 / 600 แบบดั้งเดิมได้ 

กล้องส่องของระบบ 700
กล้องส่องของระบบ 600
กล้องส่องระบบ 500 *1 กล้องส่องของซีรีส์ 580
  กล้องส่องของซีรีส์ 530 *2
  • *1  ไม่รวม 590 ซีรีส์
  • *2  ไม่รวม EG-530UT2, EG-530UT, EG-530UR2 และ EG-530UR

โหมดการสังเกตที่พร้อมใช้งาน

  ไฟสีขาว BLI BLI-bright LCI FICE
กล้องส่องของระบบ 700
กล้องส่องของระบบ 500/600 - - -

 

อุปกรณ์เสริม (วาล์ว, ถัง)

สําหรับการตรวจตามปกติ

วาล์วลม/น้ำ

NEW

AW-603

วาล์วดูด

NEW

SB-605

ถังน้ำ

NEW

WT-603

ใช้กับตัวควบคุม CO2 “GW-100”

วาล์วแก๊ส/น้ำ

NEW

AW-604G

ถังน้ำ

NEW

WT-604G