หน้าหลัก

ตลับทดสอบแอนติเจน

NEW

น้ำยาเฉพาะสําหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์ Immuno AG series

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

น้ำยาเฉพาะสําหรับ FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG

ชุดทดสอบการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (Influenza virus)

ชื่อพารามิเตอร์

แอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B

ประเภทตัวอย่าง

Nasopharyngeal swab

เวลาในการทดสอบ

3.5 ถึง 15 นาที

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

1 ถึง 30 องศาเซลเซียส

องค์ประกอบของชุดทดสอบ
 • ตลับทดสอบ × 10 ชุด 
 • น้ำยาสกัด (0.6 มล.) × 10 หลอด

อุปกรณ์เสริม

 • ที่วางหลอด (สําหรับ Extraction tube) × 1 ชิ้น
 • ตัวกรอง (สําหรับ Extraction tube) × 10 ชิ้น
 • ฝาปิดสีน้ำเงิน (สําหรับกา Extraction tube) × 10 ชิ้น 
 • ไม้เก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ × 10 ชิ้น

ไวรัส RS และชุด Adenovirus

ชื่อพารามิเตอร์

แอนติเจนของไวรัส RS และ Adeno

ประเภทตัวอย่าง

Nasopharyngeal swab

เวลาในการทดสอบ

3.5 ถึง 15 นาที

อุณหภูมิในการเก็บรักษา

1 ถึง 30 องศาเซลเซียส

1 ถึง 30 องศาเซลเซียส
 • ตลับทดสอบ 10 ชุด 
 • น้ำยาสกัด (0.6 มล.) × 10 หลอด

อุปกรณ์เสริม

 • ที่วางหลอด (สําหรับ Extraction tube) × 1 ชิ้น
 • ตัวกรอง (สําหรับ Extraction tube) × 10 ชิ้น
 • ฝาปิดสีน้ำเงิน (สําหรับ Extraction tube) × 10 ชิ้น
 • ไม้เก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ × 10 ชิ้น