หน้าหลัก

Rapid Diagnostic Test

NEW

ให้ผลการตรวจที่รวดเร็ว

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

FUJIFILM COVID-19 Ag Test

ชุดตรวจ Rapid Test สำหรับหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • ใช้เทคโนโลยี Silver Halide Amplification เพื่อเพิ่มความไว (Sensitivity) ของการตรวจ
  • ระยะเวลาการทดสอบ: 10 - 13 นาที
  • สามารถอ่านผลการทดสอบได้ชัดเจน และไม่ต้องใช้เครื่องอ่านผล
  • ใช้ตัวอย่างจาก Nasopharyngeal swab
  • ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความไว (Sensitivity) ของการตรวจ

Silver halide photography ถูกนำมาใช้ร่วมกับชุดทดสอบแบบอิมมูโนโครมาโตกราฟี 
เพื่อเพิ่มความไว (Sensitivity) ของการตรวจ โดยการขยายขนาดอนุภาค gold colloidal 
ถึงประมาน 100 เท่า ทำให้ชุดตรวจนี้มีความสามารถในการตรวจจับแอนติเจนได้มากขึ้น 
แม้ตัวอย่างจะมีแอนติเจนปริมาณน้อยก็ตาม

ขั้นตอนการใช้งาน

ส่วนประกอบของชุดทดสอบ

FUJIFILM COVID-19 Ag Test (10 ชุดต่อกล่อง)

  • ตลับทดสอบ x 10 ชุด
  • หลอดน้ำยาสกัด R1 (0.4mL) x 10 ชุด
  • Sterile Swab x 10 ชิ้น
  • แท่นวางหลอดน้ำยาสกัด R1 x 1 ชิ้น
  • Filter สำหรับหลอดน้ำยาสกัด R1 x 10 ชิ้น