หน้าหลัก

DRI-CHEM IMMUNO AG2

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อแบบเร็ว (Rapid test) ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่มีความไวและความจำเพาะสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ระบบการอ่านผลแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความรวดเร็วและให้ผลการวิเคราะห์โรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ  

IMMUNO AG2 ชุดตรวจที่มีความไว (Sensitivity) สูง ด้วยหลักการของ Silver amplification ที่พัฒนามาจาก เทคโนโลยีภาพถ่าย ทำให้สามารถตรวจหาแอนติเจนในปริมาณน้อยในระยะเริ่มแรกของไข้หวัดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ
 
ใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวอย่างและดำเนินการทดสอบแบบอัตโนมัติ ลดแรงงานในตรวจวิเคราะห์และสามารถป้องกันความผิดพลาดจากการอ่านผลด้วยตาเปล่า
 
มีระบบอ่านบาร์โค้ด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
 
IMMUNO AG2 นำมาซึ่งผลการวิเคราะห์โรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระของผู้ป่วยด้วยการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ชุดตรวจสําหรับ FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG

แอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B (Influenza A , Influenza B)  

ชุดตรวจหาการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

ประเภทตัวอย่าง Nasopharyngeal swab
ระยะเวลาของปฏิกิริยา 3.5 ถึง 15 นาที

 

แอนติเจนของAdeno virus และ RSV (Respiratory Syncytial Virus)  

ชุดตรวจหาการติดเชื้อAdeno virus และ RSV

ประเภทตัวอย่าง Nasopharyngeal swab
ระยะเวลาของปฏิกิริยา 3.5 ถึง 15 นาที

 

มีการนำหลักการ Silver amplification ที่พัฒนามาจาก เทคโนโลยีภาพถ่าย มาใช้ในชุดตรวจเพื่อเพิ่มความไวและความจำเพาะ  

เทคโนโลยีภาพถ่ายที่ช่วยเพิ่มความไวในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและไวรัส รวมถึงสามารถตรวจหาไวรัสแอนติเจนปริมาณน้อยในระยะเริ่มแรกของโรคได้

เทคโนโลยีการตรวจที่มีความไวสูง

จากหลักการ Silver amplification ที่พัฒนามาจาก เทคโนโลยีภาพถ่าย ทำให้สามารถขยายสัญญาณของอนุภาค Colloidal gold ได้ถึง 100 เท่า ซึ่งมีผลในการเพิ่มความไว (Sensitivity) ของชุดตรวจ

เทคโนโลยีที่มีความจําเพาะสูง

ความจำเพาะ (Specificity) ของการทดสอบถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นจากกระบวนการชะล้างอนุภาค Colloidal gold ที่จับกับสารแปลกปลอมอื่น เพื่อป้องกันปฏิกิริยาของผลบวกปลอม (False positive)

ไม่จําเป็นต้องจับเวลา / ใช้เวลาทดสอบ น้อยที่สุด ที่ 3.5 นาที  

หลังจากหยดตัวอย่างลงบนตลับทดสอบและสอดเข้าไปในเครื่องวิเคราะห์ ระบบจะเริ่มการทดสอบโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่าผลการทดสอบจะถูกพิมพ์ออกมา สำหรับการตรวจไข้หวัดใหญ่(Flu AB) ใช้เวลาทดสอบ น้อยที่สุด ที่ 3.5 นาที หากยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ ระบบจะเริ่มปฏิกิริยา Sensitization โดยอัตโนมัติ

[กระบวนการทดสอบไข้หวัดใหญ่] (Flu AB)  

อ่านผลการทดสอบได้ถูกต้อง

ระบบจะอ่านผลการทดสอบโดยอัตโนมัติ จึงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด Human error จากการอ่านผลด้วยตาเปล่า

ผลเป็นบวก (*: ไม่ระบุ)

กํผลการทดสอบจาก
อิมมูโนโครมาโตกราฟี

ผลเป็นลบ

ผลการทดสอบหลังจาก 
Sensitization

ผลเป็นบวก

ผลการทดสอบหลังจาก 
Sensitization

การป้อนข้อมูลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ

ตัวอ่านบาร์โค้ดในตัวช่วยในการอ่าน order ID หรือ user ID ช่วยลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล

การออกแบบที่เรียบง่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน  

แผงสัมผัสที่ใช้งานง่าย
การออกแบบให้เช็ดฆ่าเชื้อได้ง่าย
ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง