หน้าหลัก

DRI-CHEM IMMUNO AG2

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อแบบเร็ว (Rapid test) ที่มาพร้อมเทคโนโลยีที่มีความไวและความจำเพาะสูง

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ระบบการอ่านผลแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความรวดเร็วและให้ผลการวิเคราะห์โรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ  

IMMUNO AG2 ชุดตรวจที่มีความไว (Sensitivity) สูง ด้วยหลักการของ Silver amplification ที่พัฒนามาจาก เทคโนโลยีภาพถ่าย ทำให้สามารถตรวจหาแอนติเจนในปริมาณน้อยในระยะเริ่มแรกของไข้หวัดใหญ่ได้อย่างแม่นยำ
 
ใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวอย่างและดำเนินการทดสอบแบบอัตโนมัติ ลดแรงงานในตรวจวิเคราะห์และสามารถป้องกันความผิดพลาดจากการอ่านผลด้วยตาเปล่า
 
มีระบบอ่านบาร์โค้ด ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน
 
IMMUNO AG2 นำมาซึ่งผลการวิเคราะห์โรคติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดภาระของผู้ป่วยด้วยการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม

ชุดตรวจสําหรับ FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG

แอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B (Influenza A , Influenza B)  

ชุดตรวจหาการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

ประเภทตัวอย่างNasopharyngeal swab
ระยะเวลาของปฏิกิริยา3.5 ถึง 15 นาที

 

แอนติเจนของAdeno virus และ RSV (Respiratory Syncytial Virus)  

ชุดตรวจหาการติดเชื้อAdeno virus และ RSV

ประเภทตัวอย่างNasopharyngeal swab
ระยะเวลาของปฏิกิริยา3.5 ถึง 15 นาที

 

เทคโนโลยีการตรวจที่มีความไวสูง

เทคโนโลยีที่มีความจําเพาะสูง

ไม่จําเป็นต้องจับเวลา / ใช้เวลาทดสอบ น้อยที่สุด ที่ 3.5 นาที  

หลังจากหยดตัวอย่างลงบนตลับทดสอบและสอดเข้าไปในเครื่องวิเคราะห์ ระบบจะเริ่มการทดสอบโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมจนกว่าผลการทดสอบจะถูกพิมพ์ออกมา สำหรับการตรวจไข้หวัดใหญ่(Flu AB) ใช้เวลาทดสอบ น้อยที่สุด ที่ 3.5 นาที หากยังไม่สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบได้ ระบบจะเริ่มปฏิกิริยา Sensitization โดยอัตโนมัติ

[กระบวนการทดสอบไข้หวัดใหญ่] (Flu AB)  

อ่านผลการทดสอบได้ถูกต้อง

ระบบจะอ่านผลการทดสอบโดยอัตโนมัติ จึงสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด Human error จากการอ่านผลด้วยตาเปล่า

ผลเป็นบวก (*: ไม่ระบุ)
ผลเป็นลบ
ผลเป็นบวก

การออกแบบที่เรียบง่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน  

แผงสัมผัสที่ใช้งานง่าย
การออกแบบให้เช็ดฆ่าเชื้อได้ง่าย
ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง