หน้าหลัก

DRI-CHEM NX500V

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค Dry chemistry สามารถให้ผลการทดสอบในระยะเวลาอันสั้น มาพร้อมหน้าจอระบบสัมผัส และผลที่เชื่อถือได้

รายการทดสอบ

การจําแนกประเภท รายการทดสอบ Measurement range Measurement time (min.)
หน่วย (A) หน่วย (B)
รายการทดสอบทางชีวเคมี เอนไซม์ ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 μ Kat/L 4
v-AMYL 100 – 2500 U/L 1.67 – 41.75 μ Kat/L 3
CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 μ Kat/L 4
GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 μ Kat/L 5
GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
v-LIP 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 5
LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 μ Kat/L 2
เคมีทั่วไป ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6
BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 Mmol / l 4
Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 Mmol / l 4
CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 μmol/L 5
GLU 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 Mmol / l 6
IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 Mmol / l 5
Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 Mmol / l 4.5
NH3 10 – 500 μg /dL 7 – 357 μmol/L 2
TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 μmol/L 6
TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 Mmol / l 6
TCO2 5 – 40 Mmol / l 5 – 40 Mmol / l 5
TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 Mmol / l 4
TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6
UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 μmol/L 4
อิเล็กโทรไลต์
(ในสไลด์เดียวเท่านั้น)
Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250
Mmol/l
1
K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0
Mmol/l
CI 50 – 175 mEq/L 50 – 175
Mmol/l
การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา vc - CRP 0.3 – 7.0 mg/dL. 3 – 70
mg/l
5
Comprehensive S-panel TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE  BUN
Pre-Surgical S-panel TP, ALP, GLU, GPT/ALT, CRE, BUN
Plus S-panel TG, v-LIP, GOT/AST, v-AMY, Mg, Na-K-Cl
Kidney Panel ALB, TP, CRE, IP, BUN, Ca
Liver Panel ALB, GLU, TBIL, GGT, ALP, GPT/ALT
Equine panel LDH, GOT/AST, BUN, Ca, CPK, CRE, ALB, TBIL, TP, GLU, GGT, IP
พารามิเตอร์ที่คํานวณ GLOB, ALB/GLOB, BUN/CRE, Na/K, ช่องว่างแอนไอออน
 • * มีหน่วย (A) และ (B) ให้บริการ
 • *บางรายการทดสอบอาจไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียด
 • * แผ่นสไลด์ v-LIP, v-AMY และ vc-CRP ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานด้านสัตวแพทย์
 • * สไลด์อื่น ๆ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เลือดของมนุษย์ ผลการวัดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสปีชีส์ของสัตว์ โปรดปรึกษาตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ในพื้นที่ของคุณสําหรับรายละเอียด

ข้อมูลจําเพาะของ NX500V

รายการทดสอบ

การทดสอบแบบ Colorimetry 23 รายการ

รายการทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 3 รายการทดสอบ

ปริมาณงาน

การทดสอบแบบ Colorimetry 120 tests/ชั่วโมง

การทดสอบทั้งหมด 128 tests/ชั่วโมง

จํานวนที่ตั้งหลอดใส่ตัวอย่าง

1

จํานวนIncubation cell

Colorimetry 12, อิเล็กโทรไลต์ 1

เวลาการวัด

Colorimetry 2-6 นาที/test

การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 3 tests/ 1 นาที (Na, K, Cl)

ประเภทตัวอย่าง

พลาสมา ซีรั่ม เลือดครบส่วน*

ปริมาตรตัวอย่าง

Colorimetry 10 uL/test

การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 50 uL/ 3 tests(Na, K, Cl)

การส่งข้อมูลไปยัง PC

USB 2.0 หรือ RS-232C Serial

D-Sub 9 pin - 9 pin cross cable

การพิมพ์ข้อมูล

 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal printer)

ข้อกําหนดทางไฟฟ้า

AC 100 - 240V, 50/ 60 เฮิรตซ์, 2.5 - 1A

แสดง

หน้าจอสัมผัสสี 5.7 นิ้ว

ขนาด

470 (ก) x 360(ล) x 420(ส) มม.

น้ำหนัก

ประมาณ 24กก.

อุณหภูมิการทํางาน

15 ถึง 32°C (59 ถึง 89 °F)

ความชื้นในการใช้งาน

30 ถึง 80% RH (ไม่มีการควบแน่นของไอน้ำ)

 • * NX500V IC
    NH3-P : พลาสมาเท่านั้น
    รายการอื่น ๆ: เลือดครบส่วน พลาสมา ซีรั่ม
 • * NX500V
    NH3-P : พลาสมาเท่านั้น
    NaKCl: เลือดครบส่วน พลาสมา ซีรั่ม
    รายการอื่น ๆ: พลาสมา ซีรั่ม

ตัวเลือก

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดเป็นรายการตัวเลือกเพื่ออ่านรหัสตัวอย่างบนหลอดตัวอย่าง

DRI-CHEM NX500V Series NX500V IC NX500V
เครื่องปั่นแยกแบบบิลต์อิน -
การทดสอบอิเล็กโทรไลต์
การเจือจางอัตโนมัติ

 

DRI-CHEM NX500V (ชื่อผลิตภัณฑ์: FUJI DRI-CHEM NX500V IC, FUJI DRI-CHEM NX500V)

 • * ข้อมูลจําเพาะและลักษณะที่ปรากฏอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงระบบ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง มีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันระหว่างเครื่องวิเคราะห์ของสัตวแพทย์และเครื่องวิเคราะห์ในมนุษย์ โปรดสอบถามตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ของคุณเกี่ยวกับความพร้อมในการให้บริการ