หน้าหลัก

AMULET Innovality

NEW

ระบบการเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลที่สร้างภาพความละเอียดสูงด้วยปริมาณรังสีต่ำ การทำโทโมซินเทซิสแบบโหมดคู่ และฟังก์ชันอำนวยความสะดวก

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สนับสนุนแนวทางที่หลากหลายสําหรับคนไข้

ตัวบอกตําแหน่งการตัดเนื้อตรวจ - ความละเอียดภาพ 50 ไมโครเมตร

ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการจัดตําแหน่งที่ยืดหยุ่นของหลอดและเครื่องตรวจจับ ตั้งแต่ -90° ถึง +90° ที่วางแขนที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และแผ่นรองนุ่มแบบใช้แล้วทิ้ง รับรองความสบายของคนไข้และการจัดสรีระที่ปลอดภัย

  • สามารถปรับขนาดสนามการฉายรังสีได้อย่างง่ายดาย ขึ้นอยู่กับขนาดเต้านมและความจําเป็นของการทําหัตถการ สามารถใช้สเปเซอร์ที่สะดวกเพื่อวางตําแหน่งเข็มในเต้านมที่ผอมบางมากได้เช่นกัน
  • มีฟังก์ชันอัตโนมัติเต็มรูปแบบของ AEC ที่ใช้ได้ทั้งการฉายรังสีนําร่อง (2D) และเอกซเรย์โทโมซินเทซิส
  • สามารถดูภาพและการศึกษาวิจัยก่อนหน้านี้ได้ในระหว่างการตัดเนื้อตรวจเพื่อปรับปรุงความถูกต้องเพิ่มเติม
  • ความละเอียดของภาพที่หลากหลายสําหรับความต้องการที่แตกต่างกัน
วิธีการข้างเคียง

การจัดวางตําแหน่งเข็มสามารถทําได้ทั้งในแนวตั้งและด้านข้างด้วยตัวปรับ การเข้าถึงเต้านมที่ถูกกดทับในสองทิศทางทําให้แน่ใจได้ว่าสามารถพุ่งเป้าไปที่รอยโรคซึ่งอาจอยู่ในตําแหน่งที่เข้าถึงได้ยากได้อย่างแม่นยํา

รองรับเข็มที่หลากหลาย

สามารถใช้ลวด CNB/FNB/Hook และเข็ม VAB ได้หลายขนาดสําหรับรุ่นและผู้ผลิตต่าง ๆ

  • *สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคและติดต่อผู้แทนจำหน่ายในท้องถิ่น

การตัดเนื้อตรวจแบบโทโมซินเทซิส

รองรับการกําหนดเป้าหมายโดยใช้ทั้งภาพโทโมซินเทซิสและภาพสามมิติ โดยตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับความมั่นใจของผู้ปฏิบัติการและตําแหน่งของรอยโรค สามารถดําเนินการขั้นตอนโทโมซินเทซิสได้ทั้งในโหมด ST (มาตรฐาน) และ HR (ความละเอียดสูง) ตามความเที่ยงตรงและขนาดรอยโรคที่ต้องการ

  • การใช้ภาพโทโมซินเทซิส จะทําให้สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่รอยโรคซึ่งไม่สามารถพบได้บนภาพ 2D
  • การกำหนดเป้าหมายแบบโทโมซินเทซิสส่งผลให้ขั้นตอนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเรียบง่ายมากขึ้นด้วยการระบุตําแหน่งของรอยโรคที่ง่ายขึ้น

การถ่ายภาพสามมิติ

•โครงสร้างเต้านมที่ทับซ้อนกันทําให้รอยโรคมองเห็นได้น้อยลง
•ยากต่อการระบุพื้นที่เฉพาะ

โทโมซินเทซิส

•ภาพที่สร้างใหม่แสดงโครงสร้างที่ทับซ้อนกันแยกต่างหาก
•ง่ายต่อการระบุตําแหน่งเป้าหมายมากกว่าวิธีการแบบดั้งเดิม

  • ทั้งโทโมซินเทซิสและภาพสามมิติรองรับการจัดวางตําแหน่งเข็ม

คุณภาพของภาพสูงสุด และมีประสิทธิภาพในขั้นตอนการทําหัตถการ

  • * บางรายการเป็นตัวเลือก โปรดติดต่อบริษัทสาขาของคุณสําหรับรายละเอียด