หน้าหลัก

AMULET Innovality

NEW

ระบบการเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลที่สร้างภาพความละเอียดสูงด้วยปริมาณรังสีต่ำ การทำโทโมซินเทซิสแบบโหมดคู่ และฟังก์ชันอำนวยความสะดวก

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สนับสนุนแนวทางที่หลากหลายสําหรับคนไข้

ตัวบอกตําแหน่งการตัดเนื้อตรวจ - ความละเอียดภาพ 50 ไมโครเมตร

วิธีการข้างเคียง
รองรับเข็มที่หลากหลาย

การตัดเนื้อตรวจแบบโทโมซินเทซิส

รองรับการกําหนดเป้าหมายโดยใช้ทั้งภาพโทโมซินเทซิสและภาพสามมิติ โดยตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับความมั่นใจของผู้ปฏิบัติการและตําแหน่งของรอยโรค สามารถดําเนินการขั้นตอนโทโมซินเทซิสได้ทั้งในโหมด ST (มาตรฐาน) และ HR (ความละเอียดสูง) ตามความเที่ยงตรงและขนาดรอยโรคที่ต้องการ

  • การใช้ภาพโทโมซินเทซิส จะทําให้สามารถกำหนดเป้าหมายไปที่รอยโรคซึ่งไม่สามารถพบได้บนภาพ 2D
  • การกำหนดเป้าหมายแบบโทโมซินเทซิสส่งผลให้ขั้นตอนการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเรียบง่ายมากขึ้นด้วยการระบุตําแหน่งของรอยโรคที่ง่ายขึ้น

การถ่ายภาพสามมิติ

โทโมซินเทซิส

  • * บางรายการเป็นตัวเลือก โปรดติดต่อบริษัทสาขาของคุณสําหรับรายละเอียด