หน้าหลัก

AMULET Innovality

NEW

ระบบการเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลที่สร้างภาพความละเอียดสูงด้วยปริมาณรังสีต่ำ การทำโทโมซินเทซิสแบบโหมดคู่ และฟังก์ชันอำนวยความสะดวก

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

โทโมซินเทซิส

ภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อการวินิจฉัยที่ง่ายขึ้น

โทโมซินเทซิส: ทําให้สามารถสังเกตโครงสร้างภายในของเต้านมได้  

ในการทำโทโมซินเทซิสเต้านม หลอดX-Rayเคลื่อนที่ผ่านส่วนโค้งในขณะที่ถ่ายชุดภาพX-Rayปริมาณรังสีต่ำ

ภาพที่ถ่ายจากมุมต่าง ๆ จะถูกสร้างใหม่เป็นภาพโทโมซินเทซิสส่วนต่าง ๆ ซึ่งโฟกัสโครงสร้างที่สนใจเสมอ

ภาพโทโมกราฟิกที่สร้างขึ้นใหม่ทําให้ระบุรอยโรคได้ง่ายขึ้นซึ่งอาจมองเห็นได้ยากในการเอ็กซเรย์เต้านมตามปกติเนื่องจากมีโครงสร้างเต้านมที่ทับซ้อนกัน

ฟังก์ชันโทโมซินเทซิสใน AMULET Innovality นั้นเหมาะสําหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยมีสองโหมดเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านการรักษาที่หลากหลาย โหมดมาตรฐาน (ST) ผสมผสานระยะเวลาการฉายรังสีที่รวดเร็วและขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพเข้ากับX-Rayปริมาณต่ำ ในขณะที่โหมดความละเอียดสูง (HR) ทําให้สามารถสร้างภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้น ทําให้โฟกัสขอบเขตที่สนใจได้ชัดเจนมากขึ้น

มีฟังก์ชัน S-View (ภาพ 2D แบบสังเคราะห์)

การทำโทโมซินเทซิสโดย AMULET Innovality ไม่เพียงแต่จะสร้างภาพโทโมแกรมอัตโนมัติที่ได้ในช่วงระยะ 1 มม. เท่านั้น แต่ยังมีภาพ S-View สองมิติที่รวมทั้งภาพแผ่นตัดหลายภาพเข้าด้วยกัน
ด้วยภาพ S-View ที่แสดงมุมมองโดยรวมที่เพิ่มไปยังภาพโทโมแกรมจึงทำให้ได้มุมมองในรายละเอียด และสามารถอ่านตีความภาพได้อย่างครอบคลุม

ISR (การสร้างใหม่ขั้นสูงแบบทำซ้ำ)

มีการใช้วิธีการสร้างภาพใหม่แบบความละเอียดสูงแบบทำซ้ำทางโทโมซินเทซิส (ISR) เพื่อปรับปรุงคุณภาพของภาพ และลดปริมาณรังสีเอ็กซ์ลงอย่างมีนัยสําคัญ

1. ลดความหยาบของภาพในภาพโทโมกราฟรังสีต่ำ

รู้จำรูปแบบของภาพเพื่อเลือกยับยั้งรูปแบบที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ให้เป็นสัญญาณรบกวน เพื่อลดสัญญาณรบกวนในกรณีที่เป็นภาพโทโมกราฟรังสีต่ำ

2. การยับยั้งการรบกวนของสถาปัตยกรรมร่างกายมนุษย์ในความลึกที่แตกต่างกัน (ดังแสดงทางภาพด้านขวา)

ในกระบวนการสร้างสถาปัตยกรรมของเต้านม 3D ขึ้นมาใหม่จากภาพ 2D ที่หลากหลาย การมีแคลเซียมเกาะ มวล สไปคูลา ต่อมน้ำนม และสัญญาณอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากสถาปัตยกรรมของเต้านมที่มีความลึกที่แตกต่างกันจะถูกเลือกเพื่อจําลองสถาปัตยกรรมของเต้านมที่ความลึกที่สนใจซึ่งให้ความเที่ยงตรงมากกว่า

3. การฟื้นฟูโครงสร้างแบบละเอียด

มีการใช้เทคโนโลยีความละเอียดสูงพิเศษของเราเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างการเกาะตัวของแคลเซียมและปรากฏการณ์อื่น ๆ อย่างละเอียด สามารถมองเห็นส่วนบกพร่องจากการเคลื่อนที่ของหลอดX-Ray เพื่อช่วยในการแปลผลภาพโทโมซินเทซิส

ให้ปริมาณรังสีต่ำกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสําคัญ

ปริมาณรังสี 2 mGy หรือน้อยกว่า ด้วยการรวมกันของ 2D และวิธีโทโมซินเทซิส*2

  • *1 เทียบเท่ากับภาพ PMMA 40 มม. เมื่อเปรียบเทียบกับภาพก่อนหน้า (ความหนาของเต้านม 45 มม., ต่อมน้ำนม 50%, ไขมัน 50%)
  • *2 ระดับคําแนะนํา IAEA: 3 mGy, แนวปฏิบัติของสมาคมช่างเทคนิครังสีแห่งประเทศญี่ปุ่น: 2 mGy
  • *การเปรียบเทียบภายใน

สองโหมดที่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์ด้านการรักษาที่หลากหลาย

โหมด HR (ความละเอียดสูง)
  • มุมการรับภาพ: ±20°
  • ขนาดพิกเซล: 100/50 ม.

ด้วยมุมการรับภาพที่ใหญ่ขึ้น ความละเอียดของความลึกจึงดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้มีการกําหนดรายละเอียดขอบเขตที่สนใจได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และโฟกัสได้ชัดเจนมากขึ้น

การถ่ายภาพเพิ่มเติมสําหรับการตรวจร่างกายอย่างสมบูรณ์ การจับสัณฐานวิทยา ฯลฯ

โหมด ST (มาตรฐาน)
  • มุมการรับภาพ: ±7.5°
  • ขนาดพิกเซล: 100/150 ม.

ช่วงมุมที่เล็กลงและการถ่ายภาพที่รวดเร็วทําให้การสแกนโทโมซินเทซิสสามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วยปริมาณเอกซเรย์ที่ค่อนข้างต่ำ

การตรวจร่างกาย การคัดกรอง การติดตามผล ฯลฯ

อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าแบบคงที่สําหรับการถ่ายภาพโทโมซินเทซิส (อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า T Comfort)

การยึดอุปกรณ์ป้องกันใบหน้าเข้ากับอุปกรณ์แทนส่วนของหลอดจะทำให้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าไม่เคลื่อนไหวในระหว่างการถ่ายภาพแบบโทโมซินเทซิส จะไม่มีการสะท้อนที่มุมใด ๆ ของโหมด ST (15 องศา) หรือโหมด HR (40 องศา) นอกจากนี้ยังสามารถใช้สําหรับการถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านมตามปกติได้

ลดรอบเวลาในการถ่ายภาพด้วยการแสดงผลและการสร้างภาพใหม่ที่รวดเร็ว

หลังจากถ่ายภาพแล้ว สามารถเริ่มถ่ายภาพถัดไปในแบบ 2D หรือ 3D ด้วยรอบเวลาประมาณ 15 วินาที

  • * บางรายการเป็นตัวเลือก โปรดติดต่อบริษัทสาขาของคุณสําหรับรายละเอียด