หน้าหลัก

AMULET Innovality

NEW

ระบบการเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลที่สร้างภาพความละเอียดสูงด้วยปริมาณรังสีต่ำ การทำโทโมซินเทซิสแบบโหมดคู่ และฟังก์ชันอำนวยความสะดวก

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

เครื่องตรวจจับอันเป็นเอกลักษณ์สําหรับการตรวจด้วยปริมาณรังสีต่ำและรวดเร็ว

AMUTELET Innovality ใช้เครื่องตรวจจับแผงแบนแบบการแปลงโดยตรง ที่ทําจากซีลีเนียมอสัณฐาน (a-Se) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการแปลงที่ยอดเยี่ยมในสเปกตรัมเอกซเรย์เรย์การเอกซเรย์เต้านม เครื่องตรวจจับ HCP (รูปแบบปิดหกเหลี่ยม) จะรวบรวมสัญญาณไฟฟ้าที่แปลงจากเอกซเรย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุทั้งความละเอียดสูงและสัญญาณรบกวนต่ำ การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้ทําให้สามารถทำให้ได้ DQE (ประสิทธิภาพการตรวจจับรังสี) ที่สูงกว่าด้วยชุดพิกเซลสี่เหลี่ยมของแผง TFT แบบดั้งเดิม ด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเครื่องตรวจจับ HCP ทําให้ AMULET Innovality สร้างภาพความละเอียดสูงด้วยขนาดพิกเซลที่ 50 ไมโครเมตร ซึ่งละเอียดที่สุดที่มีในเครื่องตรวจจับการแปลงสัญญาณโดยตรง

เทคโนโลยีการสวิตชิ่งด้วยสัญญาณรบกวนต่ำและความเร็วสูงนี้ ช่วยให้สามารถทำการฉายรังสีแบบโทโมซินเทซิสด้วยเอกซเรย์ปริมาณต่ำและเวลาในการถ่ายภาพสั้น ยังคงสามารถทำการแสดงผลภาพที่รวดเร็วได้ เนื่องจากมีเวิร์กโฟลว์การเอ็กซเรย์เต้านมที่ราบรื่นตั้งแต่ขั้นตอนการฉายรังสีจนถึงการแสดงผลภาพ

พิกเซลสี่เหลี่ยมแบบดั้งเดิม

พิกเซลหกเหลี่ยมของ AMULET Innovality 

ISC – คอนทราสต์ที่ปรับแล้วและปริมาณรังสีต่ำโดยใช้เป้าหมายทังสเตน

สามารถใช้เทคโนโลยีการแปลงสเปกตรัมแบบตามรูปภาพ*1 (ISC) เพื่อปรับคอนทราสต์ในภาพได้ ISC วิเคราะห์ภาพเพื่อชดเชยความผันแปรในคอนทราสต์เนื่องจากความหนาแน่นของต่อมน้ำนม ปริมาณไขมันและสเปกตรัมX ray ISC มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่าภาพที่แสดงจะมีค่าคอนทราสต์อย่างพอเหมาะแม้ว่าจะมีการใช้ลําแสงX rayปริมาณต่ำที่มีพลังงานสูงก็ตาม เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ใช้ประโยชน์จากคอนทราสต์ที่เหนือกว่าของเป้าหมายโมลิบดีนัมเพื่อให้ใช้ข้อได้เปรียบของโดสที่ได้จากการใช้ทังสเตนโดยไม่จําเป็นต้องสูญเสียคอนทราสต์ของภาพ

  • *1 จากการวิเคราะห์ภาพ รูปลักษณ์จะถูกปรับเพื่อเลียนแบบคุณภาพของภาพด้วยสเปกตรัม “ที่เหมาะสม” ที่จําลองขึ้น

DYN II – ให้ภาพที่มีคอนทราสต์สูงโดยไม่มีความอิ่มตัวในบริเวณเต้านม

Dynamic Visualization II (DYN II)  ให้ความหนาแน่นที่เหมาะสมของเนื้อเยื่อต่อมและเนื้อเยื่อไขมันในเต้านมแต่ละประเภทอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นค่าคอนทราสต์ของเต้านมที่หนาและเต้านมที่หนาแน่นจึงดีขึ้น นอกจากนี้ ยังให้ค่าคอนทราสต์สูงโดยไม่มีความอิ่มตัวในบริเวณเต้านม ดังนั้นตําแหน่งดังกล่าวจึงสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ที่คอนทราสต์สูงได้

DYN II

MFP

Dedicated mammography AWS (Acquisition Workstation)

AWS

จอภาพที่สองความละเอียดสูง

Workflowการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสมที่สุด

  • ตัวควบคุมX rayในตัวช่วยให้สามารถตั้งค่าและยืนยันเงื่อนไขการฉายรังสีบนหน้าจอเดียวได้
  • สามารถแยกและสลับหน้าจอการตรวจวินิจฉัยระหว่างจอแสดงผลภาพ 1, 2 หรือ 4 ได้
  • ภาพแต่ละภาพสามารถแสดงเอาต์พุตที่ PACS โปรแกรมดูภาพ หรือเครื่องพิมพ์ได้ทันทีในระหว่างการตรวจวินิจฉัย
  • สามารถปรับค่าความหนาแน่นและคอนทราสต์ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ดูภาพ
  • สามารถปรับการจัดตําแหน่งของภาพด้านซ้ายและขวาได้โดยอัตโนมัติและได้ด้วยตนเอง

จอภาพที่สองความละเอียดสูง (3M/5M: ทางเลือก)

  • สามารถเพิ่มจอภาพความละเอียดสูงจอที่สองไปยัง AWS ได้ ทําให้สามารถแสดงภาพ    ก่อนหน้าที่เรียกใช้จาก PACS ได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ทำการX rayเต้านมสามารถเข้าถึงภาพก่อนหน้าได้ตลอดเวลา
  • สามารถแสดงภาพที่สร้างขึ้นใหม่ได้สําหรับโทโมซินเทซิส

Intelligent AEC

AEC แบบดั้งเดิม

เซ็นเซอร์ AEC แบบแมนวล

จําเป็นต้องปรับการตั้งค่าด้วยตนเองตามตําแหน่งที่แน่นอนของต่อมน้ำนม

เซ็นเซอร์ AEC แบบอัตโนมัติ

เลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะสมจากภาพก่อนการถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชัน CEDM

ด้วยการกดครั้งเดียว ระบบจะทําการถ่ายภาพแรงดันไฟฟ้าของหลอดต่ำ (พลังงานต่ำ) อย่างต่อเนื่องซึ่งใกล้เคียงกับการถ่ายภาพการเอกซเรย์เต้านมทั่วไปและการถ่ายภาพแรงดันไฟฟ้าของหลอดสูง (พลังงานสูง) ด้วยตัวCu filterและสร้างและแสดงภาพซับแทร็กชันของภาพที่ได้รับโดยอัตโนมัติ ภาพซับแทร็กชันนี้จะสร้างภาพที่เน้นด้านเนื้อเยื่อที่เฉพาะเจาะจง

  • * บางรายการเป็นตัวเลือก โปรดติดต่อบริษัทสาขาของคุณสําหรับรายละเอียด