หน้าหลัก

AMULET Innovality

NEW

ระบบการเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัลที่สร้างภาพความละเอียดสูงด้วยปริมาณรังสีต่ำ การทำโทโมซินเทซิสแบบโหมดคู่ และฟังก์ชันอำนวยความสะดวก

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ใช้งานง่ายและบรรเทาคนไข้

AMULET Harmony ประกอบด้วยโซลูชันการเอ็กซเรย์เต้านมที่หลากหลายซึ่งได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการตรวจให้มีความกลมกลืน และส่งเสริมบรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างผู้ทำการเอ็กซเรย์เต้านมและคนไข้ของพวกเขา

ระบบแสงสว่างที่ปรับตามอารมณ์ความรู้สึกเพื่อบรรเทาความกังวลของคนไข้

ใช้แสงทางอ้อมโทนอุ่นเพื่อส่องสว่างแท่นฉายรังสี ช่วยให้คนไข้ผ่อนคลาย และช่วยลดความเครียดในการตรวจให้เหลือน้อยที่สุด

การควบคุมการลดแรงกดอัตโนมัติ (Comfort Comp)

ฟังก์ชันนี้จะลดแรงกดภายในช่วง (ภายใน + 3 มม.) ซึ่งความหนาของเต้านมไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการกดหน้าอกตามปกติเสร็จสิ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรเทาความเจ็บปวดของคนไข้ สําหรับการกดหน้าอก มีปรากฏการณ์ (ฮิสเทอรีซิส*1) ที่ซึ่งความหนาของเต้านมจะบางลงในระหว่างการลดการกดทรวงอกหลังจากการกดทรวงอกมากกว่าในระหว่างการกดทรวงอกแม้ว่าจะมีแรงกดเท่ากันก็ตาม การใช้ปรากฏการณ์นี้ จะทําให้สามารถลดการกดลงได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้สภาวะเต้านมยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าจะลดระยะเวลาของแรงกดสูงสุดลงก็ตาม

  • *1 ฮิสเทอรีซิส: ปรากฏการณ์ที่สถานะของสสารหรือระบบขึ้นอยู่กับรูปแบบของแรงที่เพิ่มเข้ามาในอดีต
    L. Han, M. Burcher และ J.A. Novle การวัดคุณสมบัติทางชีวกลศาสตร์ของเนื้อเยื่ออ่อนภายในร่างกายแบบไม่มีการรุกล้ำร่างกาย MICCAI 2002, LNCS 2488, หน้า 208-215, 2002 

ฟิตสวีตแพดเดิล

แพดเดิลการกดทรวงอกแบบนี้จะพอดีกับรูปร่างของเต้านม ทําให้แรงกดคงที่ในขณะที่จับเต้านมไว้อย่างมั่นคงและทําให้แน่ใจได้ว่าเนื้อเยื่อเต้านมแยกออกจากกันอย่างพอเหมาะ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังมีรุ่นที่มีฟังก์ชันการยกด้านข้างด้วย

แพดเดิลการกดแบบเคลื่อนย้าย

18×24 ซม.

แพดเดิลการกดขนาดเล็กนี้สามารถจัดวางตําแหน่งไว้ที่ตรงกลาง ด้านขวา หรือซ้าย ของเครื่องตรวจจับในการตรวจได้ทุกเมื่อตามตําแหน่งของคนไข้

24×30 ซม.

เมื่อใช้แพดเดิลการกดนี้กับสนามรังสีขนาด 18524 ซม. ฟิลด์การแผ่รังสีจะยังคงอยู่ตรงกลางสําหรับตําแหน่ง CC ในขณะที่เลื่อนไปที่ส่วนบนของเครื่องตรวจจับเมื่อแขน C ถูกหมุนไปยังตําแหน่ง MLO หรือ ML

  • * บางรายการเป็นตัวเลือก โปรดติดต่อบริษัทสาขาของคุณสําหรับรายละเอียด