หน้าหลัก

ฟิล์มวัดการกระจายแสงอัลตราไวโอเลต

UVscale

NEW

ฟิล์มวัดการกระจายแสงอัลตราไวโอเลต UVSCALE

UVSCALE เป็นฟิล์มที่ตอบสนองต่อแสง UV และเปลี่ยนสีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่สัมผัส ซึ่งทําให้มองเห็นการกระจายแสงยูวีได้อย่างง่ายดาย มีทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น รวมถึงยังมีให้เลือกสามแบบสําหรับปริมาณแสงที่แตกต่างกัน