หน้าหลัก

ฟิล์มวัดการกระจายความร้อน

Thermoscale

NEW

ฟิล์มวัดการกระจายความร้อน THERMOSCALE

การวัดการกระจายความร้อน จากจุดบนกราฟถึงพื้นผิวทั้งหมด Thermoscale เป็นฟิล์มแบบใหม่ที่สำคัญอย่างมาก ในการช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถวัดค่าการกระจายความร้อนได้อย่างง่ายดาย โดยใช้วิธีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีและความหนาแน่น