หน้าหลัก

ฟิล์มวัดแรงกด

Prescale

NEW

ฟิล์มวัดแรงกด Prescale

นี่เป็นฟิล์มเดียวในโลกที่สามารถวัดแรงกดได้ แรงกดและการกระจายแรงกดซึ่งไม่สามารถสังเกตเห็นได้ในอดีต ในขณะนี้สามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย