หน้าหลัก

การจัดการโดยการแปลงสีให้เป็นค่าตัวเลขด้วยระบบการวิเคราะห์

ในระบบนี้ ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์แบบเอ็กซ์คลูซีฟจะถูกนํามาใช้ร่วมกับเครื่องสแกนที่ใช้งานได้*1 ระบบนี้ทําให้การสแกนสีของแสง UV สามารถเปลี่ยนสี แปลงเป็นค่าปริมาณแสง UV วิเคราะห์การกระจายปริมาณแสง UV และบันทึกค่าเหล่านั้น

  • *1 เครื่องสแกนมีจําหน่ายแยกต่างหาก และลูกค้าจะต้องซื้อเอง

ข้อดีของการจัดการด้วยค่าตัวเลข

การวิเคราะห์

ความแม่นยำในการแยกความหนาแน่นสามารถปรับปรุงได้ ดังนั้นจึงสามารถวิเคราะห์ส่วนที่ไม่สามารถตัดสินด้วยสายตาได้

การกําหนดมาตรฐาน

สามารถตั้งค่ามาตรฐานการตรวจสอบภายในได้

การแบ่งปัน

สามารถแบ่งปันผลการวิเคราะห์ได้

การบันทึกข้อมูล

การทําให้ข้อมูลเป็นดิจิทัลทําให้สามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตได้

การกำหนดค่าระบบ