หน้าหลัก

กล้องส่องตรวจหลอดลม

NEW

กล้องส่องตรวจหลอดลมที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูง และมีความสามารถทางหัตถการที่ดีเยี่ยม

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.1 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

3.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

3.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

1.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

890 มม.

 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

4.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

4.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.0 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

4.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.0 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

6.2 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

6.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

3.2 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้