หน้าหลัก

กล้องส่องตรวจหลอดลม

NEW

กล้องส่องตรวจหลอดลมที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูง และมีความสามารถทางหัตถการที่ดีเยี่ยม

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

EB-580S

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทมาตรฐาน

กล้องส่องตรวจหลอดลมความละเอียดสูงพร้อมความสามารถในการทํางานที่ดีขึ้นด้วยความสามารถในการงอขึ้น 210° และช่องเครื่องมือเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.2 มม. EB-580S สามารถใช้ฟังก์ชัน BLI/LCI ได้

 

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.1 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้

EB-580T

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทรักษา

กล้องส่องตรวจหลอดลมความละเอียดสูงเพื่อสนับสนุนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ 

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้

EB-530P

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทเรียวบาง

กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดเรียวบางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายที่เรียวบางขนาด 3.8 มม. เหมาะสําหรับการส่องกล้องตรวจหลอดลมในด้านกุมารเวชศาสตร์ 

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

3.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

3.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

1.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

890 มม.

 • ผลิตภัณฑ์ : กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้

EB-530S

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทมาตรฐาน

กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายที่ เรียวบาง เหมาะสําหรับใช้สังเกตการณ์ การตัดชิ้นเนื้อตรวจ และการรักษา

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

4.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

4.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.0 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้

EB-530H

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทมาตรฐาน

กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดมาตรฐานที่มีภาพมุมกว้าง 140° ที่เพิ่มความสามารถในการสังเกตการณ์ การตัดชิ้นเนื้อตรวจ และการรักษา

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

4.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.0 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้

EB-530T

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทรักษา

กล้องส่องตรวจหลอดลมชนิดรักษาที่มีช่องเครื่องมือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.8 มม. ในขณะที่ยังคงรักษาเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายไว้ที่ 5.8 มม.

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

5.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

5.9 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

870 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้

EB-530XT

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทรักษา

กล้องส่องตรวจหลอดลมประเภทรักษาที่มีช่องเครื่องมือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 มม. ให้ประสิทธิภาพในการดูดที่ดีขึ้น สามารถใช้อุปกรณ์เสริมได้หลากหลายมากขึ้น

ขอบเขตการมองเห็น

120°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

6.2 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

6.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 130°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

600 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

3.2 มม.

 • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจ
 • GMDN: 17662
 • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องหลอดลม, นำกลับมาใช้ซ้ำได้