หน้าหลัก

กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope)

NEW

กลุ่มผลิตภัณฑ์กล้องส่องทางเดินอาหารส่วนล่างรองรับการตรวจวินิฉัย และการรักษาที่หลากหลาย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

EC-760R-V, EC-760P-V

ทิศทางมุมมอง 

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

170°

ระยะการสังเกตการณ์ 

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย 

EC-760R-V
12.0 มม.

EC-760P-V
11.1 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ 

EC-760R-V
12.0 มม.

EC-760P-V
11.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ 

EC-760R-V
3.8 มม.

EC-760P-V
3.2 มม.

ความสามารถในการงอ 

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ความยาวในการทํางาน 

EC-760R-V/M,I,L
1,330 มม. / 1,520 มม. / 1,690 มม.

EC-760P-V/M,L
1,330 มม. / 1,690 มม.

ความยาวรวม 

EC-760R-V/M,I,L
1,650 มม. / 1,840 มม. / 2,010 มม.

EC-760P-V/M,L
1,650 มม. / 2,010 มม.

วอเตอร์เจ็ท 

มี 

 • ผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) แบบวิดีโอที่ปรับได้ ใช้ซ้ำได้ 

EC-760Z, EC-760ZP-V

ทิศทางมุมมอง 

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

ปกติ: 140° / ใกล้ที่สุด: 56°

ระยะการสังเกตการณ์ 

1.5-100 มม.
ปกติ: 3-100 มม.
ใกล้ที่สุด: 1.5-2.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย 

EC-760Z-V
12.8 มม.

EC-760ZP-V
11.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ 

EC-760Z-V
12.8 มม.

EC-760ZP-V
11.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ 

EC-760Z-V
3.8 มม.

EC-760ZP-V
3.2 มม.

ความสามารถในการงอ 

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ความยาวในการทํางาน 

EC-760Z-V/M,L
1,330 มม. / 1,690 มม.

EC-760ZP-V/M,L
1,330 มม. / 1,690 มม.

ความยาวรวม 

EC-760Z-V/M,L
1,650 มม. / 2,010 มม.

EC-760ZP-V/M,L
1,650 มม. / 2,010 มม.

วอเตอร์เจ็ท 

มี

 • ผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) แบบวิดีโอที่ปรับได้ ใช้ซ้ำได้ 

EC-720R

ทิศทางมุมมอง 

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

170°

ระยะการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ

3.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ความยาวในการทํางาน

EC-720R/M
1,330 มม. 

EC-720R/I
1,520 มม. 

EC-720R/L
1,690 มม.

ความยาวรวม

EC-720R/M
1,630 มม.

EC-720R/I
1,820 มม.

EC-720R/L
1,990 มม.

วอเตอร์เจ็ท

มี

 • ผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) แบบวิดีโอที่ปรับได้ ใช้ซ้ำได้ 

EC-600W

ทิศทางมุมมอง 

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์ 

2-100 มม. 

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย 

12.0 มม. 

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ 

12.0 มม. 

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ 

3.8 มม. 

ความสามารถในการงอ 

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160° 

ความยาวในการทํางาน 

EC-600W/M
1,330 มม.

EC-600W/I
1,520 มม.

EC-600W/L
1,690 มม. 

ความยาวรวม 

EC-600W/M
1,630 มม.

EC-600W/I
1,820 มม.

EC-600W/L
1,990 มม.

วอเตอร์เจ็ท 

มี 

 • ผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) แบบวิดีโอที่ปรับได้ ใช้ซ้ำได้

EC-600ZW

ทิศทางมุมมอง 

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

ปกติ: 140° / ใกล้ที่สุด: 56°

ระยะการสังเกตการณ์

1.5-100 มม.
ปกติ: 3-100 มม.
ใกล้ที่สุด: 1.5-2.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ

3.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ความยาวในการทํางาน

EC-600ZW/M
1,330 มม.

EC-600ZW/L
1,690 มม.

ความยาวรวม

EC-600ZW/M
1,630 มม.

EC-600ZW/L
1,990 มม.

 • ผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) แบบวิดีโอที่ปรับได้ ใช้ซ้ำได้

EC-580RD

ทิศทางมุมมอง 

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

9.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ

10.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ

3.2 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 210° / ลง 160°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ความยาวในการทํางาน

EC-580RD/M
1,330 มม.

EC-580RD/L 
1,690 มม.

ความยาวรวม

EC-580RD/M
1,630 มม.

EC-580RD/L
1,990 มม.

วอเตอร์เจ็ท

มี

 • ผลิตภัณฑ์: กล้องวิดีโอส่องตรวจ
 • GMDN: 36117
 • ชื่อสามัญ: กล้องส่องลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) แบบวิดีโอที่ปรับได้ ใช้ซ้ำได้ 

EC-530W

ทิศทางมุมมอง 

0° (ไปข้างหน้า)

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ระยะการสังเกตการณ์

3-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อเสียบ

12.8 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดของช่องเครื่องมือ

3.8 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ความยาวในการทํางาน

EC-530WM3
1,330 มม.

EC-530WI3
1,520 มม.

EC-530WL3
1,690 มม.

ความยาวรวม

EC-530WM3
1,630 มม.

EC-530WI3
1,820 มม.

EC-530WL3
1,990 มม.