หน้าหลัก

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กแบบดับเบิดับเบิลบอลลูน

NEW

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กแบบดับเบิลบอลลูน เอกสิทธิ์ของ FUJIFILM สำหรับส่องตรวจทางเดินอาหาร

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

EI-580BT

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กแบบดับเบิลบอลลูนแบบ”สั้น”

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กแบบดับเบิลบอลลูนแบบ”สั้น” (sDBE) ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อเอาชนะขั้นตอนหัตถการการส่องกล้องตรวจแบบ ERCP ที่ท้าทายทางเทคนิคในผู้ป่วยที่มีกายวิภาคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะ (Roux-en-Y) หรือการสร้างหลอดเลือดเทียมที่ผนังลําไส้เล็กโป่งพอง กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กแบบดับเบิลบอลลูนแบบ”สั้น” ความยาว 155 ซม. เหมาะสมที่สุดในขั้นตอนเหล่านี้ โดยสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ ERCP มาตรฐานส่วนใหญ่ รวมถึงความคล่องแคล่วที่เหนือกว่า เพื่อให้การสอดอุปกรณ์ทำได้ราบรื่นยิ่งขึ้นในสถานการณ์ของกายวิภาคศาสตร์ที่ซับซ้อน

ขอบเขตการมองเห็น

140°

ช่วงการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ความสามารถในการงอ 

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,550 มม. 

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ 

1,850 มม. 

ส่วนควบคุมและขั้วต่อ

G7 และขั้วต่อทั่วไป

  • ผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
  • GMDN: 36112
  • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น, นำกลับมาใช้ซ้ำได้
ขอบเขตการมองเห็น

140°

ช่วงการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

9.4 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

9.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

3.2 มม.

ความสามารถในการงอ 

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

2,000 มม. 

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ 

2,300 มม.

  • ผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
  • GMDN: 36299
  • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
ขอบเขตการมองเห็น

140°

ช่วงการสังเกตการณ์

2-100 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

7.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

7.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

2.2 มม. 

ความสามารถในการงอ 

ขึ้น 180° / ลง 180°
ขวา 160° / ซ้าย 160° 

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

2,000 มม. 

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

2,300 มม.

  • ผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร
  • GMDN: 36299
  • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจทางเดินอาหาร