หน้าหลัก

Clinical Chemistry System

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิค มาพร้อมเทคโนโลยี Dry chemistry ที่ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์

ฐานความรู้

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกัเทคโนโลยี Dry-chemistry

Matrix effect ของสารควบคุมคุณภาพมใน FUJI DRI-CHEM