หน้าหลัก

FUJI DRI-CHEM SLIDE

NEW

ใช้เลือดเพียงหนึ่งหยด บนสไลด์ ก็สามารถให้ผลการทดสอบได้ง่ายและรวดเร็ว

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

สไลด์ Fujifilm DRI-CHEM

สไลด์วิธีการวัดสีแบบ Colorimetric
(เอนไซม์ เคมีทั่วไป และภูมิคุ้มกันวิทยา)

สไลด์แบบมัลติเลเยอร์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมทางเคมีแห้งที่จําเป็นสําหรับปฏิกิริยาและวัสดุการทํางานอื่น ๆ ทําหน้าที่วัดปริมาณเอนไซม์และสารเคมีโดยใช้วิธีวัดสี
 

สไลด์แสดงวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้าแบบ Potentiometric
 (อิเล็กโตรไลต์)

แต่ละสไลด์มาพร้อมกับอิเล็กโทรดฟิล์มที่เลือกได้ไอออนสําหรับ Na, K และ Cl สไลด์แสดงปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างโดยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้า

องค์ประกอบของฟิล์มวิเคราะห์หลายชั้น
องค์ประกอบของอิเล็กโทรดฟิล์มหลายชั้น

การทดสอบชีวเคมี - เคมีทั่วไป

24 สไลด์/กล่อง

สําหรับพลาสมา / ซีรั่ม

BUN-P Ⅲ

CRE-P Ⅲ

ALB-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของอัลบูมิน

BUN-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของ ยูเรีย-ไนโตรเจน

Ca-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของ แคลเซียม

CRE-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของ ครีเอตินีน

DBIL-P Ⅱ

สําหรับความเข้มข้น บิลิรูบิน (direct)

GLU-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของ กลูโคส

HDL-C-P Ⅲ D

สําหรับความเข้มข้นของไลโปโปรตีนคอเลสเตอรอลที่มีความหนาแน่นสูง 

IP-P

สําหรับความเข้มข้นของฟอสฟอรัส (inorganic)

Mg-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของแมกนีเซียม

TBIL-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของบิลิรูบินรวม 

TCHO-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของคอเลสเตอรอลรวม

TCO2-P

สําหรับความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด 

  1. ใช้ได้เฉพาะกับเครื่องวิเคราะห์ที่ติดตั้งตัวกรองขนาด 415 นาโนเมตร (DRI-CHEM NX500, NX700 และ 7000) 
  2. ไม่สามารถใช้ได้กับฟังก์ชัน PF
UA-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของกรดยูริก

TP-P Ⅲ

สําหรับความเข้มข้นของโปรตีนทั้งหมด 

สําหรับพลาสมา

NH3-PⅡ

NH3-PⅡ

สําหรับความเข้มข้นของแอมโมเนีย

สําหรับเลือดครบส่วน

NH3-W 

NH3-W Ⅱ

สําหรับความเข้มข้นของแอมโมเนีย

การทดสอบชีวเคมี - เอนไซม์

24 สไลด์/กล่อง

สําหรับพลาสมา / ซีรั่ม

GOT/AST-P Ⅲ

GPT/ALT-P Ⅲ

ALP-P Ⅲ

สําหรับเอนไซม์อัลคาไลน์ ฟอสฟาเทส

AMYL-P Ⅲ

สำหรับเอนไซม์อะไมเลส

CHE-P

สําหรับเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรส

CKMB-P

สำหรับเอนไซม์รีเอทีน ฟอสโฟคิเนส ไอโซไซม์ MB (CKMB)

CPK-P Ⅲ

สําหรับเอนไซม์ครีเอทีน ฟอสโฟคิเนส

GGT-P Ⅲ

สําหรับเอนไซม์แกมม่า-กลูตามิลทรานสเฟอเรส

GOT/AST-P Ⅲ

สําหรับเอนไซม์แอสพาร์เทต อะมิโนทรานสเฟอเรส (เอนไซม์กลูตามิก ออกซาเลติก ทรานส์อะมิเนส)

GPT/ALT-P Ⅲ

สําหรับเอนไซม์อะลานีน อะมิโนทรานส์เฟอเรส (เอนไซม์กลูตามิก ไพรูวิก ทรานส์อะมิเนส)

LAP-P

สําหรับเอนไซม์ลิวซีน แอมิโนเปปทิเดส

LDH-P Ⅲ

สําหรับเอนไซม์งแลคเตทดีไฮโดรจีเนส

LIP-P

สําหรับอนไซม์ไลเปสในตับอ่อน

การทดสอบชีวเคมี - อิเล็กโทรไลต์

สําหรับพลาสมา / ซีรั่ม / เลือดครบส่วน

Na-K-Cl

Na-K-Cl

24 สไลด์/กล่อง
สําหรับความเข้มข้นของไอออนของ Na-K-Cl

ของเหลวอ้างอิง RE

8 มล. × 6 ขวด/กล่อง
ตัวอย่างและของเหลวอ้างอิง RE จะถูกสะสมไว้บนด้านตัวอย่างและด้านอ้างอิงตามลําดับในเวลาเดียวกัน

การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา

สําหรับพลาสมา / ซีรั่ม

CRP-SⅢ

CRP-S Ⅲ

24 สไลด์/กล่อง
สําหรับความเข้มข้นของซี-รีแอคทีฟโปรตีน

DL ตัวทําเจือจาง (CRP)

32 มล. × 1 ขวด/กล่อง
จะต้องเจือจางสิ่งส่งตรวจ 21 เท่าด้วย DL เจือจาง (CRP)

ตัวเทียบมาตรฐาน CP (CRP)

CP(CRP)

CP (CRP)

1ml × 3 ระดับ/กล่อง
จําเป็นต้องใช้ตัวเทียบมาตรฐาน CP (CRP) เมื่อทําการปรับเทียบ
 อย่านำ holder ที่ติดอยู่กับขวดออก

แผงบรรจุภัณฑ์หนึ่งชุด

แผง S ที่ครอบคลุม

6 แผง/กล่อง, 12 สไลด์/แผง
TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN

  • * ปัจจุบันมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น

แผง S การคัดกรองขนาดเล็ก

12 แผง/กล่อง, 6 สไลด์/แผง
ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GET/AST

  • * ปัจจุบันมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น