หน้าหลัก

DRI-CHEM NX10N

NEW

เครื่องวิเคราะห์แอมโมเนียในเลือดที่สามารถตรวจสอบตัวอย่างเลือดครบส่วนและรายงานผลการทดสอบภายในสองนาที

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

เครื่องวิเคราะห์แอมโมเนียจากตัวอย่างเลือดครบส่วน ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับกรณีฉุกเฉิน

ใช้เวลาประมาณ 2 นาทีเพื่อให้ได้ผลการทดสอบ

NX10N นําเสนอกระบวนการที่รวดเร็วเพื่อรองรับการทดสอบแอมโมเนียในเลือดอย่างเร่งด่วน ด้วยการทํางานที่ง่าย
และได้ผลลัพธ์ภายในเวลาเพียงประมาณ 2 นาทีหลังจากเริ่มการทดสอบ

ทดสอบโดยใช้เลือดครบส่วน จึงเหมาะสำหรับการวิเคราะห์แบบเร่งด่วน

NX10N เป็นเครื่องวิเคราะห์ที่สามารถทําการทดสอบได้ทันทีโดยใช้เลือดครบส่วนที่เพิ่งเก็บมา ซึ่งต้องการตัวอย่างเพียง 10 ไมโครลิตร  เครื่องมือวิเคราะห์นี้ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยําในการวัดความเข้มข้นของแอมโมเนียในเลือดที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

มีช่วงค่าการวัดที่กว้าง

รับรองผลการทดสอบที่ถูกต้องในช่วงค่าที่กำหนด (7-357 umol/L) ด้วย QC card system

การส่งออกข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับสามารถส่งออกไปยังระบบภายนอกจากพอร์ต USB นอกจากนี้ยังสามารถป้อนข้อมูลผู้ป่วยได้โดยใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด

  • * สําหรับข้อมูลจําเพาะของระบบที่จําเป็นสําหรับการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่น ๆ โปรดติดต่อผู้จัดจําหน่ายในพื้นที่ของคุณ