หน้าหลัก

DRI-CHEM NX500

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะอัตโนมัติแบบ Dry chemistry ที่มีจุดเด่นที่ระยะเวลาการตรวจสั้น ระบบหน้าจอสัมผัส และมีความน่าเชื่อถือ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ภาพยนตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกรุ่นใหม่

ใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัย ขนาดกะทัดรัด ความหลากหลายในการทดสอบ.... ทั้งหมดนั้นรวมกันอยู่ในเครื่องเดียว

DRI-CHEM จาก FUJIFILM เป็นเครื่องวิเคราะห์ แบบ Dry chemistry ที่สามารถทำการทดสอบได้หลากหลาย
มีระบบปิเปตต์อัตโนมัติในตัว ไม่ต้องปรับเทียบ*1 และไม่ใช้น้ำ จึงเตรียมการและดูแลรักษาได้ง่าย DRI-CHEM NX500 ใหม่ให้ผลลัพธ์โดยใช้ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และกะทัดรัด 
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ในคอนเซป “Real time and Borderless”” ได้เกิดขึ้นแล้ว

* 1ยกเว้น CRP

ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสัมผัส

VGA 5.7 นิ้ว, 640 5 480 แป้นพิมพ์สัมผัส Qwerty สามารถเลือกโหมดการทำงาน เป็นโหมดพื้นฐาน หรือ โหมดขั้นสูง ได้ตามความต้องการ 
(โหมดพื้นฐาน: แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับตัวอย่างเดียวเท่านั้น   โหมดขั้นสูง: แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง และสถานะการวัดสําหรับตัวอย่างก่อนหน้า) 

ไม่จําเป็นต้องจัดการตัวอย่าง

ตัวกรองพลาสมา (PF) สามารถลดระยะเวลาและกระบวนการเตรียมตัวอย่าง สามารถสร้างตัวอย่างพลาสมาโดยการดูดและแยกเลือดครบส่วนภายใน PF ภายใน 1 นาที เพียงวางPF ไว้ด้านบนของหลอดใส่ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม START

  • * ฟังก์ชัน PF พร้อมใช้งานใน NX500 เท่านั้น
  • * TCO2: ไม่สามารถใช้ได้

สามารถใช้หลอดตัวอย่างได้หลายแบบ

หลอดเก็บตัวอย่างเลือด (φ13~16 × 100 มม.) 
FUJI PLAIN TUBE (0.5 มล., 1.5 มล.) 
FUJI HEPARIN TUBE (0.5 มล., 1.5 มล.)

ผลการทดสอบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ จากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอันยาวนานและผ่านการพิสูจน์แล้ว 

สไลด์ FUJI DRI-CHEM มีความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพสูงด้วยเทคโนโลยีเคมีที่ได้รับการพัฒนามาตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ FUJIFILM ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ 
มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้ความแม่นยำสูง และให้ผล correlation ที่สัมพันธ์กับการตรวจแบบ wet chemistry

วิธีมาตรฐานของ IFCC (ไม่ใช่ PALP) (U/L)

วิธีการเฮกโซไคเนส (mg/dL)

วิธีการปล่อยเปลวไฟ (mEq/L)

วิธีการเอนไซม์ (mg/dL)

สไลด์ Fujifilm DRI-CHEM

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Colorimetric
(เอนไซม์ เคมีทั่วไป และภูมิคุ้มกันวิทยา)

สไลด์แบบมัลติเลเยอร์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมทางเคมีแห้งที่จําเป็นสําหรับปฏิกิริยาและวัสดุการทํางานอื่น ๆ วัดปริมาณเอนไซม์และสารเคมีโดยใช้วิธีวัดสี

องค์ประกอบของฟิล์มวิเคราะห์หลายชั้น

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Potentiometric
 (อิเล็กโทรไลต์)

แต่ละสไลด์มาพร้อมกับอิเล็กโทรดฟิล์มที่เลือกไอออนสําหรับแต่ละ Na, K และ Cl สไลด์แสดงปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างโดยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้า

องค์ประกอบของอิเล็กโทรดฟิล์มหลายชั้น