หน้าหลัก

DRI-CHEM NX500

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะอัตโนมัติแบบ Dry chemistry ที่มีจุดเด่นที่ระยะเวลาการตรวจสั้น ระบบหน้าจอสัมผัส และมีความน่าเชื่อถือ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ภาพยนตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกรุ่นใหม่

ใช้งานได้ง่ายและมีความปลอดภัย ขนาดกะทัดรัด ความหลากหลายในการทดสอบ.... ทั้งหมดนั้นรวมกันอยู่ในเครื่องเดียว

DRI-CHEM จาก FUJIFILM เป็นเครื่องวิเคราะห์ แบบ Dry chemistry ที่สามารถทำการทดสอบได้หลากหลาย
มีระบบปิเปตต์อัตโนมัติในตัว ไม่ต้องปรับเทียบ*1 และไม่ใช้น้ำ จึงเตรียมการและดูแลรักษาได้ง่าย DRI-CHEM NX500 ใหม่ให้ผลลัพธ์โดยใช้ 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และกะทัดรัด 
เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ในคอนเซป “Real time and Borderless”” ได้เกิดขึ้นแล้ว

* 1ยกเว้น CRP

ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

กระบวนการอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
    1. ตั้งค่าสไลด์ (น้ำยาสไลด์แห้ง) 2. ตั้งตัวอย่าง 3. กด START 


ไม่จําเป็นต้องป้อนข้อมูลพารามิเตอร์ 
    ข้อมูลของพารามิเตอร์รวมอยู่ในบาร์โค้ดที่พิมพ์ไว้ที่ด้านหลังของทุกสไลด์

ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสัมผัส

VGA 5.7 นิ้ว, 640 5 480 แป้นพิมพ์สัมผัส Qwerty สามารถเลือกโหมดการทำงาน เป็นโหมดพื้นฐาน หรือ โหมดขั้นสูง ได้ตามความต้องการ 
(โหมดพื้นฐาน: แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับตัวอย่างเดียวเท่านั้น   โหมดขั้นสูง: แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับตัวอย่างหนึ่งตัวอย่าง และสถานะการวัดสําหรับตัวอย่างก่อนหน้า) 

ไม่จําเป็นต้องจัดการตัวอย่าง

ตัวกรองพลาสมา (PF) สามารถลดระยะเวลาและกระบวนการเตรียมตัวอย่าง สามารถสร้างตัวอย่างพลาสมาโดยการดูดและแยกเลือดครบส่วนภายใน PF ภายใน 1 นาที เพียงวางPF ไว้ด้านบนของหลอดใส่ตัวอย่าง แล้วกดปุ่ม START

  • * ฟังก์ชัน PF พร้อมใช้งานใน NX500 เท่านั้น
  • * TCO2: ไม่สามารถใช้ได้

ใช้ตัวอย่างเพียง 10 ไมโครลิตร ในการทดสอบ

การทดสอบแต่ละครั้งต้องการตัวอย่างเพียง 10 μL 
(CRP ต้องการ 5 μL/การทดสอบ, ISE ต้องการ 50 μL/3 การทดสอบ) เมื่อมีตัวอย่างน้อย สามารถดูดจ่ายด้วยปิเปตต์แบบแมนนวลได้ ลดการเจ็บปวดในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกคลอด

การเจือจางอัตโนมัติ

การเจือจางซึ่งเป็นกระบวนการที่กินเวลา กลายเป็นระบบอัตโนมัติใน FUJI DRI-CHEM เพียงตั้งอัตราส่วนของการเจือจางและกดปุ่ม START นอกจากนี้ยังสามารถทําการารเจือจางพร้อมกันกับการทดสอบตามปกติ ซึ่งไม่จําเป็นต้องแยกการทดสอบ

ไม่ต้องปรับเทียบ*2 QC ระบบการ์ด

การ์ดแม่เหล็กที่เรียกว่าการ์ด QC จะปรับความผันแปรของล็อตในน้ำยาสไลด์ 
การ์ด QC มาพร้อมกับกล่องน้ำยาทุกกล่อง เครื่องวิเคราะห์จะจดจําข้อมูลการปรับล็อตเมื่อรูดการ์ด QC แล้ว ไม่จําเป็นต้องรูด QC ในการวัดทุกครั้งสําหรับสไลด์ในล็อตเดียวกัน

  • *2 CRP: จําเป็นต้องมีการปรับเทียบเพิ่มเติมด้วยตัวเทียบมาตรฐานชนิดเหลว
  •  ISE: ไม่มีการใช้ระบบการ์ด QC

การคํานวณ

เครื่องวิเคราะห์ NX500 สามารถให้ผลลัพธ์สําหรับพารามิเตอร์ที่คํานวณได้ 6 พารามิเตอร์ ไม่จําเป็นต้องคํานวณภายนอกสําหรับพารามิเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป

ลดความเสี่ยงของอันตรายทางชีวภาพ

สไลด์น้ำยาหลังจากการวัดจะถูกทิ้งไปยังกล่องทิ้งโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน

สามารถใช้หลอดตัวอย่างได้หลายแบบ

หลอดเก็บตัวอย่างเลือด (φ13~16 × 100 มม.) 
FUJI PLAIN TUBE (0.5 มล., 1.5 มล.) 
FUJI HEPARIN TUBE (0.5 มล., 1.5 มล.)

ฟังก์ชั่น USM

ตอบสนองความต้องการในการจัดการห้องปฏิบัติการที่เข้มงวด

ขณะนี้มีการเพิ่มฟังก์ชั่น USM (โหมดความปลอดภัยของผู้ใช้งาน) กับ 
NX500 เป็นฟังก์ชันที่เลือกได้

คุณสมบัติหลัก

  1. ระบบการลงทะเบียน ID ผู้ใช้ บุคคลที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะไม่สามารถใช้งาน NX500 ได้ สําหรับแอปพลิเคชันนี้ ชุดการแก้ไข ID ของผู้ใช้งาน (รายการตัวเลือก) จำเป็นต้องลงทะเบียนและแก้ไข ID ของผู้ใช้งานบน PC          
  2. ไม่มีการรายงานผลลัพธ์จากสไลด์การวัดสีที่หมดอายุ
  3. การส่งข้อมูลแบบขยาย; ID ผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลสไลด์ (ล็อต/วันหมดอายุ) และ ID เครื่องวิเคราะห์ 

ผลการทดสอบที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ จากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอันยาวนานและผ่านการพิสูจน์แล้ว 

สไลด์ FUJI DRI-CHEM มีความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพสูงด้วยเทคโนโลยีเคมีที่ได้รับการพัฒนามาตลอดประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของ FUJIFILM ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ 
มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้ความแม่นยำสูง และให้ผล correlation ที่สัมพันธ์กับการตรวจแบบ wet chemistry

วิธีมาตรฐานของ IFCC (ไม่ใช่ PALP) (U/L)

วิธีการเฮกโซไคเนส (mg/dL)

วิธีการปล่อยเปลวไฟ (mEq/L)

วิธีการเอนไซม์ (mg/dL)

สไลด์ Fujifilm DRI-CHEM

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Colorimetric
(เอนไซม์ เคมีทั่วไป และภูมิคุ้มกันวิทยา)

สไลด์แบบมัลติเลเยอร์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมทางเคมีแห้งที่จําเป็นสําหรับปฏิกิริยาและวัสดุการทํางานอื่น ๆ วัดปริมาณเอนไซม์และสารเคมีโดยใช้วิธีวัดสี

องค์ประกอบของฟิล์มวิเคราะห์หลายชั้น

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Potentiometric
 (อิเล็กโทรไลต์)

แต่ละสไลด์มาพร้อมกับอิเล็กโทรดฟิล์มที่เลือกไอออนสําหรับแต่ละ Na, K และ Cl สไลด์แสดงปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างโดยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้า

องค์ประกอบของอิเล็กโทรดฟิล์มหลายชั้น