หน้าหลัก

อุปกรณ์อื่นๆ

NEW

วัสดุที่ใช้ในเครื่องวิเคราะห์ FUJI DRI-CHEM

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

หลอด

500 ชิ้น/กล่อง

หลอด HEPARIN ขนาด 0.5 มล.
หลอด HEPARIN ขนาด 1.5 มล.

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

หลอดธรรมดาขนาด 0.5 มล.
หลอดพลาสติกขนาด 1.5 มล.

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / 7000 / NX500 / NX700

ทิป

576 ชิ้น/กล่อง

CLEAN TIPS

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500 / NX10N

AUTO TIPS

สําหรับ FUJI DRI-CHEM 4000 / 7000 / NX500 / NX700

ถ้วยและ PF

ถ้วยผสม

50 ชิ้น/กล่อง
สําหรับ FUJI DRI-CHEM 7000/ NX700

ถ้วยผสม S

100 ชิ้น/กล่อง
สําหรับ FUJI DRI-CHEM 3500 / 4000 / NX500

PF ของตัวกรองพลาสมา

50 ชิ้น/กล่อง
สําหรับ FUJI DRI-CHEM 4000 / 7000 / NX500 / NX700

  • * สําหรับเครื่องวิเคราะห์ที่ติดตั้ง PF เท่านั้น