หน้าหลัก

DRI-CHEM IMMUNO AG1

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย ที่มาพร้อมเทคโนโลยี Silver amplification

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ข้อมูลจําเพาะหลัก

ชื่อพารามิเตอร์

แอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B แอนติเจนของเชื้อไวรัส RS แอนติเจนของเชื้อไวรัสอะดีโน

ประเภทตัวอย่าง

Nasopharyngeal swab

ระยะเวลาของปฏิกิริยา

15 นาทีนับจากใส่ตลับทดสอบลงในเครื่องวิเคราะห์

 • *  การอ่านผลจะเริ่มหลังจากนาทีที่ 3.5
การพิมพ์ข้อมูล

เครื่องพิมพ์ในตัว (Thermal printer)

ข้อกําหนดทางไฟฟ้า

อะแดปเตอร์พิเศษ AC 100-240V

ขนาด

180 มม. (ก) X 200 มม. (ล) X 116 มม. (ส)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.8 กก.

น้ำยาเฉพาะสําหรับ FUJI DRI-CHEM IMMUNO AG

ชื่อสามัญ ชุดตรวจไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชุดตรวจไวรัสอาร์เอส และ อะดีโนไวรัส
ชื่อพารามิเตอร์ แอนติเจนของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B แอนติเจนของไวรัส RS  และ อะดีโนไวรัส
ประเภทตัวอย่าง Nasopharyngeal swab Nasopharyngeal swab
ระยะเวลาของปฏิกิริยา 3.5 ถึง 15 นาที 3.5 ถึง 15 นาที
อุณหภูมิในการเก็บรักษา 1 ถึง 30 องศาเซลเซียส 1 ถึง 30 องศาเซลเซียส
องค์ประกอบของชุดทดสอบ
 •  ตลับทดสอบ x 10 ชุด
 • น้ำยาสกัด (0.6 มล.) × 10 หลอด

[อุปกรณ์เสริม]

 • ที่วางหลอด (สําหรับหลอดบรรจุน้ำยาสกัด) × 1 ชิ้น
 • ตัวกรอง (สําหรับหลอดบรรจุน้ำยาสกัด) × 10 ชิ้น
 • ฝาสีน้ำเงิน (สําหรับการเก็บรักษาหลอดดูดชั่วคราว) × 10 ชิ้น

 

 • Swabเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ × 10 ชิ้น
 •  ตลับทดสอบ x 10 ชุด
 • ตลับทดสอบ × ชุดทดสอบ 10 ชุด
 • น้ำยาสกัด (0.6 มล.) × 10 หลอด

[อุปกรณ์เสริม]

 • ที่วางหลอด (สําหรับหลอดบรรจุน้ำยาสกัด) × 1 ชิ้น
 • ตัวกรอง (สําหรับหลอดบรรจุน้ำยาสกัด) × 10 ชิ้น
 • ฝาสีน้ำเงิน (สําหรับการเก็บรักษาหลอดบรรจุน้ำยาสกัด) × 10 ชิ้น

 

 • Swabเก็บตัวอย่างปลอดเชื้อ × 10 ชิ้น

 

 • * บางรายการทดสอบอาจไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียด