หน้าหลัก

การสนับสนุนและดาวน์โหลด

เวอร์ชันซอฟต์แวร์

เวอร์ชั่น 1.3

การปรับปรุงครั้งล่าสุด

1) ระบบเข้ากันได้กับ Windows® 10

2) ข้อบกพร่องเล็กน้อยได้รับการแก้ไขแล้ว

ดาวน์โหลด

ต้องมีการลงทะเบียนสําหรับโมดูลการอัปเดต จะมีการส่งอีเมลที่มีลิงก์ดาวน์โหลดเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

วิธีใช้ตัวอัปเดตนี้

ข้อมูลลูกค้า

ต้องมีการลงทะเบียนสําหรับโมดูลการอัปเดต จะมีการส่งอีเมลที่มีลิงก์ดาวน์โหลดเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้

ลงทะเบียนข้อมูลของคุณสําหรับการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้