หน้าหลัก

Pressure measurement film

Prescale

NEW

ฟิล์มชนิดเดียวในโลกที่สามารถวัดแรงกดได้ แรงกดและการกระจายแรงกดที่ไม่สามารถสังเกตได้ในอดีต ในตอนนี้เราสามารถยืนยันผลได้อย่างง่ายดาย