หน้าหลัก

Heat distribution measurement film

Thermoscale

ฟิล์มยุคใหม่ที่จะช่วยวัดการกระจายความร้อนได้อย่างง่ายดายผ่านการประเมินความผันแปรความเข้มข้นและความเข้มของสีตามค่าความร้อน