หน้าหลัก

อุปกรณ์ ESD

ESD (การส่องกล้องตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่จากสำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารผ่านกล้อง) ถูกมองว่าเป็นการรักษาที่มีภาระทางกายภาพเล็กน้อยต่อผู้ป่วย มีเครื่องมือการรักษาที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ใช้งาน ESD ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ClutchCutter

อุปกรณ์ ESD ที่มีขากรรไกรแบบหยักที่สามารถจับ ยกขึ้นและตัดรอยโรคได้ 

DP2618DT

DP2618DT -35-

DP2618DT -50-

Diathermic Slitter

Diathermic Slitter ชนิดใช้ครั้งเดียว DP2618DT

ตัวระบุ

DP2618DT -35-
-35-

DP2618DT -50-
-50-

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของส่วนสําหรับสอด

2.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องอุปกรณ์ของกล้องส่องตรวจที่สามารถใช้งานได้

2.8 มม. หรือมากกว่า

ความยาวการทํางาน

1,800 มม.

ความยาวก้ามหนีบ

DP2618DT -35-
3.5 มม.

DP2618DT -50-
5.0 มม.

  • ผลิตภัณฑ์ : Diathermic Slitter
  • GMDN: 61875
  • ชื่อสามัญ: ขั้วไฟฟ้าสําหรับการผ่าตัดด้วยไฟฟ้าผ่านกล้องส่องตรวจ ชนิดขั้วเดียว ใช้ครั้งเดียว

* กล้องส่องตรวจบางตัวที่มีขนาดไม่พอดีกับความยาวในการใช้งานและไม่พอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางช่องปากคีมคีบจะไม่สามารถเใช้งานได้