หน้าหลัก

อุปกรณ์ ESD

NEW

ESD (การส่องกล้องตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่จากสำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารผ่านกล้อง) ถูกมองว่าเป็นการรักษาที่มีภาระทางกายภาพเล็กน้อยต่อผู้ป่วย มีเครื่องมือการรักษาที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ใช้งาน ESD ได้อย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ FlushKnife

มุ่งเป้าไปที่การบรรลุการใช้งานที่ดีขึ้น เหมาะสําหรับแพทย์ทุกคน ตั้งแต่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้าน ESD ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

Diathermic Slitter “FlushKnife series”

ESD ได้รับความสนใจเพราะเป็นแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีการรุกล้ำร่างกายน้อยกว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์ FlushKnife เพิ่มความสามารถในการใช้งาน เพื่อขยายขอบเขตในการใช้งานต่าง ๆ ได้มากขึ้น นอกเหนือจากความสามารถในการรักษาที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาจากความต้องการในสภาพแวดล้อมทางคลินิกแล้ว กลุ่มผลิตภัณฑ์FlushKnife ยังออกแบบปลายมีดที่รับประกันด้านความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นด้วย

ด้วยการใช้งานที่สะดวกสบาย มีดซีรีส์ FlushKnife จึงเหมาะสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย มุ่งเป้าไปที่การบรรลุการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ มีด "กลุ่มผลิตภัณฑ์ FlushKnife" ความถี่สูงแบบใช้แล้วทิ้ง

จุดที่ 1: ระบบฉีดน้ำ - รักษาความคมของมีด

ระบบฉีดน้ำช่วยรักษาความสะอาดของปลายมีด โดยการล้างเศษวัสดุและเนื้อเยื่อรอยโรคที่ติดอยู่ที่ปลายมีด ดังนั้นจึงรักษาความคมของมีดได้ตลอดการรักษา ระบบวอเตอร์เจ็ทจะล้างรอยโรคออกโดยไม่ต้องถอนมีดออก ทําให้ยังคงประสิทธิภาพการทํางานในระหว่างการรักษา

จุดที่ 2: มีดหนึ่งเล่มครอบคลุมตั้งแต่การทําเครื่องหมายไปจนถึงการห้ามเลือด ทําให้ใช้งานได้หลากหลายอย่างมาก

มีดหนึ่งเล่มมีขั้นตอนดําเนินการ ได้แก่ การทําเครื่องหมาย การกรีด การผ่า และการห้ามเลือด และไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนมีดอีก ด้วยความหลากหลายสูงช่วยปรับปรุงการดําเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน

จุดที่ 3: ส่วนปลายได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความสามารถในการรักษา

จุดที่ 4: กลุ่มผลิตภัณฑ์มีดที่ยืดได้ทั้งหมด

การรักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถทําได้โดยการใช้ความยาวของมีดที่ยืดออกมาได้ ซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละบริเวณที่ทําการรักษา

FlushKnifeBT มีปลายกลมซึ่งให้แรงฉุดลากที่ดีในระหว่างการตัด ปลายทรงกลมสัมผัสกับเนื้อเยื่อส่วนกว้าง ทําให้การห้ามเลือดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

FlushKnife มีปลายเป็นส่วนขั้วอิเล็กโทรดแบบบางที่มีความเข้มข้นของแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งทําให้มีสามารถในการผ่าได้แข็งแกร่งขึ้น

ตัวอย่างของความยาวที่ยื่นออกมาที่เหมาะสมได้รับการแนะนําโดย Takashi Toyonaga M.D. ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโกเบ แพทย์ต้องพิจารณาแต่ละสภาวะของพื้นที่หรือรอยโรคที่จะตัดเมื่อเลือกความยาวของมีดที่ยื่นออกมา 

ไม่มีมีดที่ยื่นออกมาขนาด 1.0 มม. สําหรับ FlushKnifeBT

FlushKnife BT

DK2618J

ความยาวส่วนสลิตเตอร์

-B15- :  1.5มม.

-B20- :  2.0มม.

-B25- :  2.5มม.

-B30- :  3.0มม.

สีปลอกหุ้ม

-B15- : สีเขียว

-B20-  :สีน้ำเงิน

-B25- : สีเหลือง

-B30-  :สีดํา

ความยาวในการใช้งาน*1

1,800 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของส่วนสําหรับสอด

2.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเครื่องมือของกล้องส่องตรวจที่เข้ากันได้*1

2.8 มม. หรือมากกว่า

จํานวนมีด

1

DK2623J

ความยาวส่วนสลิตเตอร์

-B15- : 1.5มม.

-B20- : 2.0มม.

สีปลอกหุ้ม

-B15- : สีเขียว

-B20- : สีน้ำเงิน

ความยาวในการใช้งาน*1

2,300 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของส่วนสําหรับสอด

2.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเครื่องมือของกล้องส่องตรวจที่เข้ากันได้*1

2.8 มม.หรือมากกว่า

จํานวนมีด

1

  • ชื่อผลิตภัณฑ์: Diathermic Slitter   

    DK2618J (รหัส: -B15- / -B20- / -B25- / -B30)

    DK2623J (รหัส: -B15- / -B20)

  • GMDN: 61875
  • ชื่อสามัญ: เครื่องมือที่ใช้งาน หัตถการด้วยกล้องส่องตรวจภายใน กระแสไฟฟ้าความถี่สูง ใช้เพียงครั้งเดียว
  • * ห้ามใช้ซ้ำ / ใช้กับผู้ป่วยรายเดียวเท่านั้น
  • *1 ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ที่เลือกตามความยาวในการทํางานและเส้นผ่านศูนย์กลางช่องของกล้องส่องตรวจภายในด้านบนจะใช้งานเข้ากันได้

FlushKnife N

DK2618J

ความยาวส่วนสลิตเตอร์

-N10- : 1.0 มม.

-N15- : 1.5 มม.

-N20- : 2.0 มม.

-N25- : 2.5 มม.

-N30- : 3.0 มม.

สีปลอกหุ้ม

-N10- : สีขาว

-N15- : สีเขียว

-N20- : สีน้ำเงิน

-N25- : สีเหลือง

-N30- : สีดํา

ความยาวในการใช้งาน*1

1,800 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของส่วนสําหรับสอด

2.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเครื่องมือของกล้องส่องตรวจที่เข้ากันได้*1

2.8 มม.หรือมากกว่า

จํานวนมีด

1

DK2623J

ความยาวส่วนสลิตเตอร์

-N15- : 1.5 มม.

-N20- : 2.0 มม.

สีปลอกหุ้ม

-N15- : สีเขียว

-N20- : สีน้ำเงิน

ความยาวในการใช้งาน*1

2,300 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของส่วนสําหรับสอด

2.7 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเครื่องมือของกล้องส่องตรวจที่เข้ากันได้*1

2.8 มม.หรือมากกว่า

จํานวนมีด

1

  • ชื่อผลิตภัณฑ์: Diathermic Slitter

      DK2620J (รหัส: -N10- / -N15- / -N20- / -N25- / -N30)

      DK2623JS (ตัวระบุ: -N15- / -N20)

  • GMDN: 61875
  • ชื่อสามัญ: เครื่องมือที่ใช้งาน การส่องกล้อง หัตถการที่มีความถี่สูง การใช้เพียงครั้งเดียว
  • * ห้ามใช้ซ้ำ / ใช้กับผู้ป่วยรายเดียวเท่านั้น
  • *1 ไม่รับประกันว่าอุปกรณ์ที่เลือกตามความยาวในการทํางานและเส้นผ่านศูนย์กลางช่องของกล้องส่องตรวจภายในด้านบนจะใช้งานเข้ากันได้