หน้าหลัก

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenoscopes)

NEW

กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้นที่รองรับหัตถการตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเครียดทั้งแพทย์และผู้ป่วย ขณะและหลังหัตถการ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ED-580T / ED-580XT

ทิศทางการดู

ED-580T
105° (มุมมองย้อนหลัง 15°)

ED-580XT
95° (มุมมองย้อนหลัง 5°)

ขอบเขตการมองเห็น

100°

ช่วงการสังเกตการณ์

4-60 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 120° / ลง 90° / ซ้าย 90° / ขวา 110°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1250 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1550 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

13.1 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

11.3 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

4.2 มม.

  • ชื่อผลิตภัณฑ์: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น
  • GMDN:36112
  • ชื่อสามัญ: กล้องวีดิทัศน์ส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น, นำกลับมาใช้ซ้ำได้

ED-530XT8

ทิศทางการดู

98° (ด้านหลัง 8°)

ขอบเขตการมองเห็น

100°

ช่วงการสังเกตการณ์

4-60 มม.

ความสามารถในการงอ

ขึ้น 130° / ลง 90°
ขวา 110° / ซ้าย 90°

ระยะใช้งานของกล้องส่องตรวจ

1,250 มม.

ความยาวรวมของกล้องส่องตรวจ

1,550 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลายกล้อง

13.1 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางกล้องส่องตรวจ

11.5 มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่องใส่อุปกรณ์

4.2 มม.

อุปกรณ์เสริม

วาล์วสําหรับส่วนควบคุม G7

SB-605
NEW

วาล์วดูด

AW-603
NEW

วาล์วลม/น้ำ

AW-604G
NEW

วาล์วก๊าซ/น้ำ

ฝาปิดส่วนปลาย

DC-07D
NEW

แปรงทําความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง

WB11003DV
NEW

สําหรับกระบอกสูบวาล์วดูด กระบอกสูบวาล์วอากาศ/น้ำ และช่องทางเข้าของเครื่องมือ

WB7025DC
NEW

สําหรับช่องอุปกรณ์และช่องดูด

WB1318DE
NEW

สําหรับส่วนปลายและปากคีบถ่างแผล

การติดและการถอดฝาปิดส่วนปลาย

เอกสารแนบ
การแยก