Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ tạo màng

Các Công nghệ để Tạo Màng với Kết cấu Đơn/Nhiều lớp/3D

  • Tạo màng dung môi/dung hợp cho phép tạo ra sự đa dạng cho các loại phim polyme

  • Tất cả các quy trình đều được liên kết với nhau, từ thiết kế vật liệu, đếncông thức thông qua quá trình xử lý

Các vật liệu thô được hòa tan trong dung môi sau đó được phủ màng và sấy khô, cuối cùng chúng được cuốn lại (thành cuộn).

Công nghệ đúc khớp nối tạo ra các cấu trúc nhiều lớp đồng nhất và giúp cải thiện tình trạng bề mặt và có hiệu năng cao

Nhiều loại polyme khác nhau cho phép hình thành màng cấu trúc 3D

Các vật liệu thô hòa tan với nhiệt được phủ màng và được làm mát, sau đó được quấn lại (thành cuộn).
Chúng ta có thể thêm các lớp chức năng khác nhau vào cả hai bên.

Lộ trình