Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ tạo màng

Các Công nghệ để Tạo Màng với Kết cấu Đơn/Nhiều lớp/3D

  • Tạo màng dung môi/dung hợp cho phép tạo ra sự đa dạng cho các loại phim polyme

  • Tất cả các quy trình đều được liên kết với nhau, từ thiết kế vật liệu, đếncông thức thông qua quá trình xử lý