Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ kiểm soát Oxy hóa khử (Redox)

Công nghệ này giúp kiểm soát các phản ứng hữu cơ/hợp chất vô cơ đang diễn ra

  • Sự cân bằng giữa mức độ phản ứng cao (độ nhạy sáng và chọn lọc cao) với độ ổn định (bảo quản trước khi sử dụng và độ ổn định sau khi phản ứng)

  • Đa dạng hóa các loại vật liệu và sản phẩm dựa trên việc đông nhất hàng loạt công nghệ kỹ thuật