Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Kỹ thuật sinh học

Công nghệ giúp tận dụng khả năng Sinh học vốn có để Phòng ngừa, Chẩn đoán và Điều trị

  • Chúng tôi cung cấp các công nghệ y sinh đáng tin cậy bằng việc tạo ra các kỹ thuật sản xuất y sinh và các peptide collagen của con người thông qua việc nghiên cứu vật liệu phim ảnh

  • Liệp pháp Miễn dịch Phóng xạ (Radiation Immunotherapy, RIT) đạt được thông qua thuốc tạo kháng thể từ xạ trị Perseus Proteomics/FFRI

  • Áp dụng công nghệ lớp phủ chính xác được phát triển thông qua sản xuất phim ảnh để điều trị chẩn đoán bên ngoài, cùng với công nghệ ngăn ngừa oxy hóa khử

Các peptide collagen tái tổ hợp ở người được sản xuất bằng cách sử dụng các công nghệ kỹ thuật di truyền FUJIFILM

Phát triển các thuốc hiệu năng cao bằng cách gắn đồng vị phóng xạ vào kháng thể.

Chẩn đoán bên ngoài để xét nghiệm máu và chẩn đoán ngay cả khi không có nước.