Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Kỹ thuật sinh học

Công nghệ giúp tận dụng khả năng Sinh học vốn có để Phòng ngừa, Chẩn đoán và Điều trị

  • Chúng tôi cung cấp các công nghệ y sinh đáng tin cậy bằng việc tạo ra các kỹ thuật sản xuất y sinh và các peptide collagen của con người thông qua việc nghiên cứu vật liệu phim ảnh

  • Áp dụng công nghệ lớp phủ chính xác được phát triển thông qua sản xuất phim ảnh để điều trị chẩn đoán bên ngoài, cùng với công nghệ ngăn ngừa oxy hóa khử