Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ Tạo Hạt

Công nghệ tạo hạt thông qua quá trình kết tụ

  • Hàng loạt công nghệ thiết kế hạt dựa trên nền tảng của việc kiểm soát nguyên tử và phân tử

  • Công nghệ xử lý và sản xuất hàng loạt phù hợp với sự tạo hạt

Tiềm năng Tương lai

Nhận ra các đặc tính hoàn toàn khác biệt và sự phát triển đa năng thông qua các thay đổi đối với chất liệu / hình thức / kích thước.