Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ MEMS

Công nghệ Thiết kế và Sản xuất các Linh kiện Máy móc Sử dụng Màng áp điện Độc đáo

  • Thông qua sự kết hợp kiến thức liên quan đến các chất làm mờ áp điện với các công nghệ tạo màng/xử lý vi mô/công việc có độ chính xác cao, chúng tôi có thể nhanh chóng thiết kế và sản xuất MEMS phù hợp với nhu cầu khách hàng

Tiềm năng trongTương lai