Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ MEMS

Công nghệ Thiết kế và Sản xuất các Linh kiện Máy móc Sử dụng Màng áp điện Độc đáo

  • Thông qua sự kết hợp kiến thức liên quan đến các chất làm mờ áp điện với các công nghệ tạo màng/xử lý vi mô/công việc có độ chính xác cao, chúng tôi có thể nhanh chóng thiết kế và sản xuất MEMS phù hợp với nhu cầu khách hàng

Đầu in nhỏ gọn, dài, có độ phân giải cao với đầu phun mật độ cao trong cấu hình 2D, sử dụng hiệu ứng áp điện nghịch đảo

Hiện thực hóa các thiết bị có hiệu suất vượt trội so với các màng áp điện thông thường