Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ Phủ có Độ chính xác cao

Công nghệ tạo một/nhiều lớp phủ đồng nhất trên diện rộng

  • Chúng tôi có công nghệ tổng thể cho vật liệu/cấu trúc hỗ trợ/phân tán/lớp phủ/sấy khô/vận chuyển/đảm bảo chất lượng

  • Tương thích với nhiều loại dung dịch phủ khác nhau (dung môi hữu cơ hòa tan được trong nước) và cấu trúc hỗ trợ lớp phủ (từ 5 μm đến 400 μm)

Chuyển sang phim hiệu năng cao