Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ Phủ có Độ chính xác cao

Công nghệ tạo một/nhiều lớp phủ đồng nhất trên diện rộng

  • Chúng tôi có công nghệ tổng thể cho vật liệu/cấu trúc hỗ trợ/phân tán/lớp phủ/sấy khô/vận chuyển/đảm bảo chất lượng

  • Tương thích với nhiều loại dung dịch phủ khác nhau (dung môi hữu cơ hòa tan được trong nước) và cấu trúc hỗ trợ lớp phủ (từ 5 μm đến 400 μm)

Công nghệ tổng thể từ nguyên vật liệu bằng cách đảm bảo chất lượng

Phát triển các phương pháp phủ chính xác phù hợp với sản phẩm