Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ Phân tán Nano

Các công nghệ để kết hợp ổn định các chất không thể trộn lẫn, cho phép chúng tỏa sáng với các đặc tính vật liệu khác nhau

  • Nhiều công dụng của các vật liệu phân tán và các loại hóa chất hỗ trợ cho ngành công nghệ nano

  • Nhiều công dụng của các vật liệu phân tán và các loại hóa chất hỗ trợ cho ngành công nghệ nano

Cải thiện độ trong suốt và độ thẩm thấu thông qua quá trình thu nhỏ

Chúng tôi thiết kế để sử dụng trong nội bộ một loạt các chất và quy trình phân tán theo vật liệu và ứng dụng của nó

Mật độ cao, hiệu năng cao và được phát triển cho nhiều lĩnh vực