Các cookie rất quan trọng để một trang web hoạt động hiệu quả. Để nâng cao trải nghiệm của bạn, chúng tôi sử dụng các cookie để ghi nhớ chi tiết đăng nhập và cung cấp đăng nhập an toàn, thu thập số liệu thống kê để tối ưu hóa chức năng của trang web và cung cấp các nội dung phù hợp với sở thích của bạn. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn cho phép chúng tôi làm điều đó. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Polyme Chức năng

Công nghệ để sản xuất polyme mà cho phép linh hoạt biến đổi các cấu trúc phân tử của các hợp chất hữu cơ, biến điều không thể thành có thể

  • Khả năng thiết kế phân tử hữu cơ cho các vật liệu chính

  • Khả năng thiết kế các công thức kiểm soát phản ứng phức tạp

Khả năng thiết kế phân tử

Công nghệ kỹ thuật

Công nghệ Photopolymer