Việt Nam

Công nghệ Cốt lõi

Công nghệ Tạo hình Độ chính xác cao

Công nghệ Chuyển Vật liệu Chính xác sang Khuôn có Độ chính xác cao để Làm cứng

  • Tìm kiếm độ chính xác định hình theo thứ tự nanomet

  • Nhiều loại vật liệu (nhựa/cao su/thủy tinh/gốm) và các công nghệ tạo hình (phun/nhiệt và lưu hóa bằng ánh sáng/ép/đùn)

Đa dạng hóa vật liệu và công nghệ định hình