หน้าหลัก

DRI-CHEM NX600

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคแบบอัตโนมัติ ด้วยหน้าจอแบบสัมผัสขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย และการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานสำหรับการตั้งค่าวัสดุสิ้นเปลืองในรูปแบบจานใส่วัสดุที่สะดวกมากขึ้น

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

วิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ระบบปฏิบัติการที่ดีขึ้นในขนาดเครื่องที่เล็กลง

 1. หน้าจอแบบสัมผัสขนาดใหญ่ ใช้งานง่าย และการตอบสนองที่รวดเร็ว
 2. ระบบอัจฉริยะที่ใช้งานง่าย
 3. ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานสำหรับการตั้งค่าวัสดุสิ้นเปลืองในรูปแบบจานใส่วัสดุที่สะดวกมากขึ้น

ทำไมเทคโนโลยี Fuji DRI-CHEM จึงถูกเลือกใช้ในตลอดช่วง 40 ปี / 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ?

Fujifilm ใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ ตลอด 4 ทศวรรษ เราได้ทำการปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย รวมถึงลดขนาดของเครื่องวิเคราะห์ให้เล็กลง นั่นคือเหตุผลที่อุปกรณ์ DRI-CHEM ของ FUJI ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสถาบันการแพทย์ต่าง ๆ เช่น คลินิกผู้ป่วยนอก ห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เครื่องวิเคราะห์ในสถานการณ์ภัยพิบัติที่ไม่มีระบบน้ำได้อีกด้วย

แผงควบคุม LCD แบบสัมผัสขนาดใหญ่ 7 นิ้วที่ใช้งานได้ง่าย

หน้าจอการทำงานที่ใช้งานง่าย สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วด้วยความเร็วน้อยกว่า 0.5 วินาทีเพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

หน้าจอการตั้งค่า
การแสดงผลลัพธ์
หน้าจอความช่วยเหลือ

วัดค่าได้ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

ตั้งค่าสไลด์ ตัวอย่างส่งตรวจ จากนั้นกดปุ่ม Start
กระบวนการทั้งหมดต่อไปนี้เป็นระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 

การออกแบบที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

สามารถใส่วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับหลายตัวอย่างได้พร้อมกัน

ด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดวางวัสดุจากรุ่นก่อนหน้า ช่วยให้ตั้งค่าวัสดุสิ้นเปลืองได้สะดวกมากขึ้น 
สามารถวางทิปได้หลายชิ้นพร้อมกัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งค่าน้ำยามาตรฐานสำหรับการวัดแต่ละครั้ง จึงช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง

ด้วยขนาดที่กะทัดรัดมากขึ้น

ฝาครอบด้านหน้าแบบเลื่อน ทำให้ประหยัดพื้นที่โดยไม่จำเป็นต้องเว้นพื้นที่เหนืออุปกรณ์สำหรับการเปิดและปิดฝาครอบตัวเครื่อง

ฟังก์ชัน

การทดสอบที่เป็นมิตรกับผู้ป่วย

การทดสอบแต่ละครั้งต้องการตัวอย่างเพียง 10 ไมโครลิตร (μL) (CRP ต้องการ 5 μL/การทดสอบ, ISE ต้องการ 50 μL/3 การทดสอบ) หากตัวอย่างมีจํานวนน้อย สามารถดูดจ่ายด้วยปิเปตต์แบบ manualได้ ลดการเจ็บปวดในการเก็บตัวอย่างจากทารกแรกคลอด

 • * 50 μL ใช้สําหรับการวัดปริมาณอิเล็กโทรไลต์ 3 รายการพร้อมกัน
ให้ปริมาณงานสูง

สามารถทำการทดสอบได้ 128 รายการต่อชั่วโมง

การชดเชยล็อตทำได้ง่ายด้วยการ์ด QC

การแก้ไขทําได้ง่าย ๆ โดยการเสียบการ์ด QC ที่แนบมาในแพคเกจสไลด์ลงในเครื่องเพื่อปรับตั้งค่า

 • * CRP: ต้องมีการปรับเทียบ
  ISE: ไม่จำเป็นต้องทำการปรับเทียบและแก้ไข การ์ด QC จะไม่แนบมาในแพคเกจ
ฟังก์ชันการวัดอิเล็กโทรไลต์

สามารถตรวจวัดอิเล็กโทรไลต์ (Na-K-Cl) ได้

ใช้หลอดเก็บตัวอย่างเลือดได้หลากหลาย

นอกเหนือจากหลอดของ Fuji (0.5/1.5 มล.) แล้ว ยังสามารถใช้หลอดเก็บตัวอย่างเลือดที่มีจําหน่ายทั่วไปได้

 • * โปรดเลือกชั้นใส่ตัวอย่างที่เหมาะกับการทำงานของคุณ (ดูหน้าสุดท้าย: รายการตัวเลือก/ชั้นใส่ตัวอย่าง)
ฟังก์ชันการเจือจางอัตโนมัติ

การทํางานอย่างละเอียดที่เดิมต้องใช้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจ่าย การผสม ฯลฯ กลายเป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ การดําเนินการเพียงอย่างเดียวคือการป้อนอัตราส่วนการเจือจาง

ลดความเสี่ยงของอันตรายทางชีวภาพ

สไลด์น้ำยาหลังจากการวัดจะถูกทิ้งไปยังกล่องทิ้งโดยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (HL7)

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เชื่อมโยงกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของสถานพยาบาลได้อย่างราบรื่น

เทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือช่วยให้มั่นใจในคุณภาพการทดสอบ

สไลด์ FUJI DRI-CHEM มีความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพสูงด้วยเทคโนโลยีเคมีที่ได้รับการพัฒนามาตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของ FUJIFILM ในการผลิตฟิล์มถ่ายภาพ
ได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ให้ความแม่นยำสูง และให้ผล correlation ที่สัมพันธ์กับการตรวจแบบ wet chemistry

FUJI DRI-CHEM SLIDE

ประกอบด้วยสไลด์สองประเภทสำหรับรายการทดสอบที่แตกต่างกัน

เอนไซม์ เคมีทั่วไป และภูมิคุ้มกันวิทยา

สไลด์แบบมัลติเลเยอร์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมทางเคมีแห้งที่จําเป็นสําหรับปฏิกิริยาและวัสดุการทํางานอื่น ๆ วัดปริมาณเอนไซม์และสารเคมีโดยใช้วิธีวัดสี

อิเล็กโทรไลต์

สไลด์แต่ละแผ่นมาพร้อมกับขั้วไฟฟ้าฟิล์มไอออนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับ Na, K และ Cl แต่ละรายการ สไลด์วัดปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างโดยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้า

ผลการทดสอบที่แม่นยําและน่าเชื่อถือจากประสบการณ์ที่ยาวนานและเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์ในภาคสนาม

GOT/AST

IFCC standardization method (no PALP) (U/L)

GLU

Hexokinase method (mg/dL)

K

Ion-selective electrode method/
dilution method (mEq/L)

CRP

Latex immunoturbidimetry (mg/dL)

ตัวกรองพลาสมา

แยกส่วนประกอบของเลือดได้ใน 1 นาที

ตัวกรองพลาสมา (PF) สามารถลดระยะเวลาการทำงานและขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง สามารถสร้างตัวอย่างพลาสมาโดยการดูดและแยกเลือดครบส่วนใน PF ภายใน 1 นาที เพียงแค่ใส่ PF ที่ด้านบนของหลอดตัวอย่าง แล้วกด START

 • * ไม่มีฟังก์ชันนี้ในรุ่น NX600i
 • * TCO2: ไม่สามารถใช้ได้
 1. อ่าน PF card
 2. ใส่ PF ที่ด้านบนของหลอดตัวอย่าง (ก)
 3. กด START
 4. หน่วยดูดจะเลื่อนไปเชื่อมต่อกับ PF และเริ่มต้นทำการดูดเลือดครบส่วน (ข)
 5. เลือดครบส่วนจะถูกแยกที่ชั้นใยแก้วใน PF เพื่อเก็บตัวอย่างพลาสมา (ค)

ข้อมูลจําเพาะรุ่น FUJI DRI-CHEM NX ของ FUJI

  เครื่องวิเคราะห์หนึ่งตัวอย่าง เครื่องวิเคราะห์หลายตัวอย่าง
 
ชื่อรุ่น FUJI DRI-CHEM NX600 FUJI DRI-CHEM NX700
ความกว้าง × ความลึก × ความสูง 470 (ก) × 360 (ล) × 380 (ส) มม. 500 (ก) × 380 (ล) × 410 (ส) มม.
น้ำหนัก 28 กก. 33 กก.
จํานวนเซลล์ที่ใช้วัด 13 การวัดค่าสี + 1 อิเล็กโทรไลต์ (อิสระ) 13 การวัดค่าสี + 1 อิเล็กโทรไลต์ (อิสระ)
ปริมาณงาน (1) (เฉพาะการวัดสี) 120 การทดสอบ/ชั่วโมง 180 การทดสอบ/ชั่วโมง
ปริมาณงาน (2) (การวัดสี + อิเล็กโทรไลต์) 128 การทดสอบ/ชั่วโมง 190 การทดสอบ/ชั่วโมง
ปริมาณงาน (3) (การวัด 15 รายการ) ประมาณ 9 นาที ประมาณ 9 นาที
จํานวนตัวอย่างที่สามารถใส่ได้ 1 ตัวอย่าง 5 ตัวอย่างพร้อมกัน