หน้าหลัก

DRI-CHEM NX700V

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคแบบอัติโนมัติ รองรับปริมาณตัวอย่างจำนวนมากและชนิดของตัวอย่างที่แตกต่างกันถึง 5 ตัวอย่างในเวลาเดียวกัน

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

ภาพยนตร์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

จินตภาพถึงอนาคตของการดูแลสัตว์ — จุดแข็งใหม่ของ FUJI DRI-CHEM

FUJI DRI-CHEM ให้การวินิจฉัยที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สําหรับสัตว์ NX700V ใช้งานได้อย่างง่ายดาย ทำให้ใคร ๆ ก็สามารถใช้ระบบนี้ได้ นอกจากนี้การออกแบบที่กะทัดรัดยังช่วยให้ยืดหยุ่นต่อการติดตั้ง

  • ระบบที่ไม่ต้องควบคุมดูแลอย่างแท้จริง
  • ตัวอย่าง 10 ไมโครลิตรสําหรับการทดสอบหนึ่งครั้ง
  • ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ: สิ่งส่งตรวจสูงสุด 5 ตัวอย่างในการดําเนินการหนึ่งครั้ง
  • แผงสัมผัสขนาดใหญ่และอินเตอร์เฟสการทํางานใหม่
  • ใช้งานได้อย่างง่ายดาย
  • ไม่ต้องปรับเทียบ
  • ป้อนข้อมูลล็อตน้ำยาอย่างง่ายดายด้วยการ์ด QC

 

การพัฒนาขั้นตอนการทํางานที่เกิดจากการออกแบบใหม่

การวัด STAT

กดปุ่ม “STAT” ในระหว่างการวัดและตั้งค่าสิ่งส่งตรวจฉุกเฉิน เพียงแค่กดปุ่ม เริ่ม หลังจากการลงทะเบียนเพื่อทําการทดสอบที่จําเป็น

ฟังก์ชั่นการเจือจางอัตโนมัติ

การทํางานอย่างคร่ำเคร่งของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจ่าย การผสม ฯลฯ เป็นระบบอัตโนมัติ สิ่งที่ผู้ใช้ต้องทำเพียงอย่างเดียวก็คือการเลือกอัตราส่วนการเจือจาง

ฟังก์ชั่นการวัดอิเล็กโทรไลต์

สามารถวัดรายการการวัดสีและอิเล็กโทรไลต์ (Na-K-Cl) ในเวลาเดียวกันได้

การป้อนข้อมูลล็อตน้ำยาอย่างง่ายดายด้วยการ์ด QC

ข้อมูลสําหรับทุกชุดน้ำยาที่จําเป็นในการวัดสามารถป้อนลงในเครื่องได้อย่างง่ายดายโดยใช้การ์ด QC

ด้วยเทคโนโลยีและความรู้ที่พัฒนาขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้ได้รับผลการทดสอบที่เป็นข้อสรุป

สไลด์ Fujifilm DRI-CHEM มีความแม่นยําสูงวยชั้นตัวกรองพิเศษที่สามารถกรองสารใด ๆ ที่อาจรบกวนตัวอย่างซีรั่มหรือพลาสมาได้อย่างน่าเชื่อถือ คุณภาพของน้ำยา Fujifilm แสดงโดยการเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน

วิธีการ Urease glutamate dehydrogenase

การวิเคราะห์ปริมาณ 1,2 -o-Dilauryl-rac-glycero-3 acid -(6-methylresorufin) ester lipase

การตรวจ CRP ของสุนัขที่มีการวินิจฉัยตามเวลาจริงสําหรับการตรวจคัดกรองการอักเสบ

NX700V สามารถวัด CRP ของสุนัขซึ่งเป็นตัวบ่งชี้สําหรับการตรวจคัดกรองการอักเสบร่วมกับรายการทดสอบชีวเคมีที่เหลือ

NX700V สามารถวัดการทํางานของไลเปสสําหรับสุนัข

นอกจากนี้ยังสามารถวัดการทํางานของไลเปสซึ่งมีประโยชน์สําหรับการตรวจคัดกรองภาวะตับอ่อนอักเสบได้ง่าย มีส่วนช่วยในการคัดกรองภาวะตับอ่อนอักเสบอย่างรวดเร็ว ณ สถานที่ตรวจ

อ้างอิง:J.Vet.Med.Sci.73(11):1481-1483, 2011 Katsumi Ishioka J-vt vol.291 2011.6 pp13-15, pp25-29

FUJI DRI-CHEM SLIDE

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Colorimetric
(เอนไซม์ เคมีทั่วไป และภูมิคุ้มกันวิทยา)

สไลด์แบบมัลติเลเยอร์นี้ประกอบด้วยส่วนผสมทางเคมีแห้งที่จําเป็นสําหรับปฏิกิริยาและวัสดุการทํางานอื่น ๆ ทําหน้าที่วัดปริมาณเอนไซม์และสารเคมีโดยใช้วิธีวัดสี

องค์ประกอบของฟิล์มวิเคราะห์หลายชั้น

สไลด์สำหรับการตรวจแบบ Potentiometric
(อิเล็กโตรไลต์)

สไลด์แต่ละแผ่นมาพร้อมกับอิเล็กโทรดฟิล์มคัดเลือกไอออนสำหรับ Na, K และ Cl แต่ละแผ่น สไลด์แสดงปริมาณอิเล็กโทรไลต์ในตัวอย่างโดยวิธีการวัดศักย์ไฟฟ้า

องค์ประกอบของอิเล็กโทรดฟิล์มหลายชั้น

แผงบรรจุภัณฑ์หนึ่งชุด (แผง S)