หน้าหลัก

DRI-CHEM NX500

NEW

เครื่องตรวจวิเคราะอัตโนมัติแบบ Dry chemistry ที่มีจุดเด่นที่ระยะเวลาการตรวจสั้น ระบบหน้าจอสัมผัส และมีความน่าเชื่อถือ

เนื้อหาในหน้านี้จัดทำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรในสายงานที่เทียบเท่า

รายการทดสอบ

การจําแนกประเภท รายกาทดสอบ Measurement range *1 Measurement time
(min.)
หน่วย (A) หน่วย (B)
รายการทดสอบทางชีวเคมี เอนไซม์ ALP 14 – 1183 U/L 0.23 – 19.76 μ Kat/L 4
AMYL 10 – 1800 U/L 0.17 – 30.6 μ Kat/L 5
CHE 5 – 500 U/L 0.08 – 8.35 μ Kat/L 4.5
CKMB 1 – 300 U/L 0.02 – 5.01 μ Kat/L 5
CPK 10 – 2000 U/L 0.17 – 33.40 μ Kat/L 4
GGT 10 – 1200 U/L 0.17 – 20.04 μ Kat/L 5
GOT/AST 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
GPT/ALT 10 – 1000 U/L 0.17 – 16.70 μ Kat/L 4
LAP 10 – 500 U/L 0.17 – 8.35 μ Kat/L 4
LDH 50 – 900 U/L 0.84 – 15.03 μ Kat/L 2
LIP 20 – 1000 U/L 0.33 – 16.70 μ Kat/L 5
รายการทดสอบทางเคมี ALB 1.0 – 6.0 g/dL 10 – 60 g/L 6
BUN 5.0 – 140.0 mg/dL 1.79 – 49.98 Mmol / l 4
Ca 4.0 – 16.0 mg/dL 1.00 – 4.00 Mmol / l 4
CRE 0.2 – 24.0 mg/dL 18 – 2122 μg /dL 5
DBIL 0.1 – 16.0 mg/dL 2 – 274 μg /dL 5
GLU 10 – 600 mg/dL 0.6 – 33.3 Mmol / l 6
HDL-C 10 – 110 mg/dL 0.26 – 2.84 Mmol / l 6
IP 0.5 – 15.0 mg/dL 0.16 – 4.84 Mmol / l 5
Mg 0.2 – 7.0 mg/dL 0.08 – 2.88 Mmol / l 4.5
NH3 10 – 500 μg /dL 7 – 357 μg /dL 2
TBIL 0.2 – 30.0 mg/dL 3 – 513 μg /dL 6
TCHO 50 – 450 mg/dL 1.29 – 11.64 Mmol / l 6
TCO2 5 – 40 Mmol / l 5 – 40 Mmol / l 5
TG 10 – 500 mg/dL 0.11 – 5.65 Mmol / l 4
TP 2.0 – 11.0 g/dL 20 – 110 g/L 6
UA 0.5 – 18.0 mg/dL 30 – 1071 μg /dL 4
อิเล็กโทรไลต์ Na 75 – 250 mEq/L 75 – 250 Mmol / l 1
K 1.0 – 14.0 mEq/L 1.0 – 14.0 Mmol / l
Cl 50 – 175 mEq/L 50 – 175 Mmol / l
การทดสอบทางภูมิคุ้มกันวิทยา CRP 0.3 – 7.0 mg/dL 3 – 70
mg/l
5
Comprehensive S-panel TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN
 Small Screening S-panel ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GET/AST
  • * บางรายการทดสอบอาจไม่มีจำหน่ายในบางพื้นที่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อสอบถามรายละเอียด
  • *1 Unit (A) และ (B) พร้อมใช้งาน

การคํานวณ

รายการทดสอบที่คำนวน

ข้อบ่งชี้

หน่วย

สมการ

คอเลสเตอรอลชนิด LDL

LDL

 mg/dL.

LDL-C = ค่า TCHO - (ค่า HDL-C + ค่า TG/5)

mmol/L

LDL-C = ค่า TCHO - (ค่า HDL-C + ค่า TG/2.2)

คอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ใช่ HDL

 non-HDL

mg/dL หรือ mmol/L

non-HDL = ค่า TCHO - ค่า HDL-C

โกลบูลิน

GLOB

g/dL หรือ g/L

GLOB = ค่า TP - ค่า ALB

 Albumin/Globulin

ALB/GLOB

-

ALB/GLOB = ค่า ALB / (ค่า TP - ค่า ALB)

อัตราส่วน BUN/Creatinine

BUN/CRE

-

BUN/CRE = ค่า BUN / ค่า CRE

ช่องว่างแอนไอออน

ช่องว่างแอนไอออน

mEq/ลิตร หรือ มิลลิโมล/ลิตร

ช่องว่างแอนไอออน = ค่า Na - (ค่า Cl + ค่า TCO2)

 

ข้อมูลจําเพาะหลัก

รายการทดสอบ

 การทดสอบแบบ Colorimetry 28 รายการ
รายการทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 3 รายการ

ปริมาณงาน

การทดสอบแบบ Colorimetry 120 tests/ชั่วโมง การทดสอบทั้งหมด 128 tests/ชั่วโมง

จํานวนที่ตั้งหลอดใส่ตัวอย่าง

1

จำนวน Incubation cell

Colorimetry 12, อิเล็กโทรไลต์ 1

 ระยะเวลาของปฏิกิริยา

 Colorimetry 2-6 นาที/test
การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 1 นาที/3 tests (Na-K-Cl)

ประเภทตัวอย่าง

พลาสมา ซีรั่ม เลือดครบส่วน*2

ปริมาตรตัวอย่าง

Colorimetry 10 uL/test
การทดสอบอิเล็กโทรไลต์ 50 uL/ 3 tests (Na-K-Cl), CRP 5 5 uL/test

การส่งข้อมูลไปยัง PC

USB 2.0 หรือ RS-232C Serial
D-Sub 9 ขา -9 pin cross cable

การพิมพ์ข้อมูล

เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal printer)

ข้อกําหนดทางไฟฟ้า

AC 100-240V, 50/60Hz, 2.5-1.1A

ขนาด

470 (ก) x 360 (ล) x 420 (ส) มม.

น้ำหนัก

NX500 ประมาณ 25 กก. NX500i ประมาณ 24 กก.

อุณหภูมิการทํางาน

15 ถึง 32 ̊C (59 ถึง 89F)

ความชื้นในการใช้งาน

30 ถึง 80% RH

  • *2 NH3-W: เลือดครบส่วนเท่านั้น    NH3-P: พลาสมาเท่านั้น
  •  Na-K-Cl: พลาสมา ซีรั่ม เลือดครบส่วน
  •  รายการทดสอบอื่น ๆ: พลาสมา, ซีรั่ม

DRI-CHEM  NX500 ซีรีส์

  NX500 NX500i
การทดสอบอิเล็กโทรไลต์
ฟังก์ชันตัวกรองพลาสมา -
การเจือจางอัตโนมัติ
  • *DRI-CHEM NX500 (ผลิตภัณฑ์:FUJI DRI-CHEM NX500/ DRI-CHEM NX500i)
  • โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอทราบความพร้อมในการให้บริการ

ชุดเครื่องมือแก้ไข ID ผู้ปฏิบัติงาน

ซอฟต์แวร์เครื่องมือโปรแกรมแก้ไข ID ผู้ปฏิบัติงาน (สําหรับ PC) และ USB (สําหรับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่าง PC และ NX500) สําหรับการลงทะเบียนและแก้ไข ID ผู้ปฏิบัติงาน