หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีการกระจายรังสีนาโน

เทคโนโลยีเพื่อผสมสารที่เข้ากันไม่ได้ให้เข้ากันได้อย่างเสถียร ช่วยให้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่หลากหลาย

  • หลากหลายวิธีใช้วัสดุและสารช่วยกระจายตัวเพื่อใช้กับกลุ่มนาโนเทคโนโลยี

  • หลากหลายวิธีใช้วัสดุและสารช่วยกระจายตัวเพื่อใช้กับกลุ่มนาโนเทคโนโลยี

ความโปร่งใสและการซึมผ่านที่ดีขึ้นผ่านการลดขนาด

เราออกแบบสารกระจายตัวและกระบวนการที่หลากหลายตามวัสดุและการใช้งาน

ความหนาแน่นสูง ฟังก์ชั่นการทํางานสูง และพัฒนาสําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย