หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีการกระจายรังสีนาโน

เทคโนโลยีเพื่อผสมสารที่เข้ากันไม่ได้ให้เข้ากันได้อย่างเสถียร ช่วยให้โดดเด่นด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่หลากหลาย

  • หลากหลายวิธีใช้วัสดุและสารช่วยกระจายตัวเพื่อใช้กับกลุ่มนาโนเทคโนโลยี

  • หลากหลายวิธีใช้วัสดุและสารช่วยกระจายตัวเพื่อใช้กับกลุ่มนาโนเทคโนโลยี