หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีเกรน ฟอร์เมชั่น

เทคโนโลยีที่ทำให้เกรนเกาะกลุ่มกัน

  • เทคโนโลยีการออกแบบเกรนที่หลากหลายบนพื้นฐานการควบคุมอะตอมและโมเลกุล

  • เทคโนโลยีการแปรรูปและการผลิตจํานวนมากที่เหมาะสําหรับการก่อตัวของเกรน

ความเป็นไปได้ในอนาคต

ทำความเข้าใจถึงคุณสมบัติที่แตกต่างทั้งหมดและการพัฒนาแบบอเนกประสงค์ผ่านการเปลี่ยนแปลงวัสดุ/รูปแบบ/ขนาด