หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีการโคทติ้งความแม่นยําสูง

เทคโนโลยีการโคทติ้งเพื่อขึ้นรูปแบบเคลือบชั้นเดียว/หลายชั้นทั่วทั้งพื้นที่กว้าง

  • เรามีเทคโนโลยีทั้งหมดสําหรับวัสดุ/โครงสร้างสนับสนุน/การกระจาย/การโคทติ้ง/การอบแห้ง/การจัดส่ง/การประกันคุณภาพ

  • เข้ากันได้กับสารเคลือบผิวที่หลากหลาย (ตัวทําละลายอินทรีย์ที่ละลายน้ำได้) และโครงสร้างที่รองรับการโคทติ้ง (ตั้งแต่ 5 μm ถึง 400 μm)

เทคโนโลยีทั้งหมดจากวัสดุผ่านการรับประกันคุณภาพ

การพัฒนาวิธีการโคทติ้งที่แม่นยําซึ่งปรับให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์