หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีภาพถ่าย

เทคโนโลยีในการแปลงเป้าหมายภาพถ่ายให้เป็นข้อมูลดิจิทัลเพื่อการควบคุม

  • เราใช้องค์ประกอบและเลนส์ของระบบภาพเอ็กซ์เรย์ที่แม่นยําและอยู่ภายใต้การควบคุม เราจึงสามารถถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงได้ซึ่งเป็นความท้าทายของระบบแบบดั้งเดิม

  • เราพัฒนาระบบที่สําคัญทั้งหมดเป็นการภายใน เช่น เลนส์ถ่ายภาพ เซ็นเซอร์ และตัวประมวลผลสัญญาณ

  • เรายังให้บริการโซลูชันทั้งหมด รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการถ่ายภาพ