หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีโมเลกุลฟังก์ชัน

เทคโนโลยีในการผลิตโมเลกุลขนาดเล็กที่ปล่อยให้โครงสร้างโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ก่อตัวแบบอิสระ ทําให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นได้

  • ความสามารถในการออกแบบโมเลกุลอินทรีย์สำหรับวัสดุหลัก

  • ความสามารถในการออกแบบสูตรที่ควบคุมปฏิกิริยาที่ซับซ้อน