หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

เทคโนโลยีการควบคุมรีดอกซ์

เทคโนโลยีเพื่อควบคุมปฏิกิริยาของสารประกอบอินทรีย์/อนินทรีย์อย่างต่อเนื่อง

  • ความสมดุลของความไวปฏิกิริยาสูง (ความไวสูงและความจําเพาะ) กับความเสถียร (การเก็บรักษาก่อนใช้และความเสถียรหลังปฏิกิริยา)

  • การใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในเชิงการเสริมฤทธิ์กันสําหรับการใช้งานกับวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย

การสร้างภาพถ่ายเป็นชุดของปฏิกิริยาที่เกิดจากปฏิกิริยารีดอกซ์ที่เปลี่ยนซิลเวอร์เฮไลด์ให้เป็นโลหะเงิน กล้องถ่ายภาพแบบอินสแตนท์มีกลไกการสร้างภาพถ่ายภายในการ์ดขนาดเล็ก และเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการควบคุมรีดอกซ์ที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่กว้างขวางด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพ

การใช้เทคโนโลยี “การควบคุมออกซิเจนแบบรีแอคทีฟ” ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการทำให้ภาพถ่ายสีไม่ซีดจาง ซึ่งเป็นวิธีป้องกันการออกซิเดชั่นของผิวจากแสงอัลตราไวโอเลต เราได้ขยายเทคโนโลยีนี้ไปยังกลุ่มเครื่องสําอาง
ในปัจจุบันเรามีส่วนผสมที่ต้านอนุมูลอิสระกว่า 4,000 ชนิด และใช้ส่วนผสมเหล่านี้เพื่อใช้งานอย่างอิสระ